Tập huấn chuyển đổi dữ liệu đăng kí hợp tác xã

Tập huấn chuyển đổi dữ liệu đăng kí hợp tác xã

Việc chuyển đổi dữ liệu đăng kí hợp tác xã sẽ giúp thống nhất quản lý và tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu hồ sơ, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân và các hợp tác xã.

Gia hạn thời gian thực hiện và giải ngân 02 Dự án  thuộc Chương trình tăng cường y tế tuyến tỉnh 2010

Gia hạn thời gian thực hiện và giải ngân 02 Dự án thuộc Chương trình tăng cường y tế tuyến tỉnh 2010

Gia hạn thời gian thực hiện và giải ngân 02 Dự án thuộc Chương trình tăng cường y tế tuyến tỉnh 2010

Tham gia bổ sung dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ  cải cách hệ thống y tế (HPET)

Tham gia bổ sung dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

Tỉnh Phú Yên tham gia bổ sung dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET).

Tư duy mới về xúc tiến đầu tư Miền Trung - Tây Nguyên

Tư duy mới về xúc tiến đầu tư Miền Trung - Tây Nguyên

Tư duy mới về xúc tiến đầu tư Miền Trung - Tây Nguyên

Thông báo mới