Tin tức

  • HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019!
    HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019!

    Ngày 18/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 với sự tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Hình ảnh hoạt động

Văn bản

  • Nghị định

    63/2014/NĐ-CP. Về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu