Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Phú Yên chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Phú Yên chính thức đi vào hoạt động

Ngày 15/2/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên chính thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Phú Yên và Hajdú-Bihar (Hungrary ) hợp tác phát triển nguồn suối khoáng nóng

Phú Yên và Hajdú-Bihar (Hungrary ) hợp tác phát triển nguồn suối khoáng nóng

Với việc ký kết hợp tác phát triển nguồn suối khoáng nóng, tỉnh Hajdú-Bihar sẽ giúp đỡ Phú Yên phác thảo một kế hoạch tổng thể về phát triển tài nguyên này, chuyển giao những kinh nghiệm, mô hình thực tiễn, công nghệ tốt nhất cho Phú Yên.

Phú Yên thúc đẩy hợp tác với các thành phố của Hoa Kỳ

Phú Yên thúc đẩy hợp tác với các thành phố của Hoa Kỳ

Hai thành phố bên bờ Tây Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là San Diego và Long Beach là những lựa chọn hợp tác chiến lược của Phú Yên trong tương lai khi sở hữu những nét tương đồng về điều kiện tự nhiên và tiềm năng kinh tế biển, đặc biệt là du lịch.

Phú Yên đề xuất áp dụng công nghệ radar vào quản lý nông nghiệp  tại Hội nghị Việt - Pháp

Phú Yên đề xuất áp dụng công nghệ radar vào quản lý nông nghiệp tại Hội nghị Việt - Pháp

Việc ứng dụng công nghệ viễn thám Radar vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quản lý nông nghiệp sẽ giải quyết được mối quan hệ giữa tỷ lệ rừng che phủ với mực nước lũ, giữa nuôi trồng cây con đơn loài và đa loài để đảm bảo đa dạng sinh học...

Tin tức

Hình ảnh hoạt động

Văn bản

  • Nghị định

    63/2014/NĐ-CP. Về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu