Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Phú Yên chính thức đi vào hoạt động

edit 4/18/2019 10:51:27 AM Tin tức
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Phú Yên chính thức đi vào hoạt động

         UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 18/1/2019 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Phú Yên và Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 29/1/2019 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh có trụ sở đặt tại địa chỉ: 206A Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, với 22 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương như:  Sở Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,  Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa-Thể thao và Du lịch… sẽ cử công chức, viên chức đến làm việc tại đây.
Nguyên tắc hoạt động của Trung tâm:
- Là đầu mối để các sở, ban, ngành tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính đối với TTHC trong danh mục đã quy định thực hiện tại Trung tâm. Trung tâm không thay mặt các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC;
- Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền;
- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm được đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời; có sự tham gia giám sát, đánh giá của cơ quan chuyên môn, tổ chức đoàn thể và của công dân;
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân đúng theo quy định của pháp luật.


 
Ngày 15/2/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên chính thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm.
 
 
 
 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Phú Yên chính thức đi vào hoạt động

Tác giả: - Nguồn:

Tin liên quan