Tổ chức tập huấn lập kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh.

edit 5/5/2019 8:18:56 PM Tin tức
Tổ chức tập huấn lập kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngày 02/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty TNHH MTV Indochina Survey tổ chức tập huấn lập kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) cho 21 sở, ban, ngành, và 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tập huấn, Tư vấn trưởng - Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhật (Đơn vị tư vấn DDCI 2018 của tỉnh) tập trung phân tích và định hướng cho các cơ quan, đơn vị các vấn đề như: Tổng quan về bản chất cạnh tranh của chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương; Đánh giá chi tiết về kết q
uả khảo sát năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Phú Yên năm 2018; Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu các chỉ số thành phần của các đơn vị tham gia đánh giá năm 2018; Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị lập kế hoạch triển khai DDCI năm 2019; Giải đáp các vướng mắc cho các đơn vị trong việc cải thiện các chỉ tiêu còn thấp, những khó khăn trong quá trình thực hiện.
Đây là hoạt động tập huấn đầu tiên của tỉnh nhằm giúp các sở, ban, ngành và địa phương hiểu rõ hơn về các chỉ tiêu đánh giá của DDCI; những ưu điểm và nhược điểm trong quá trình phục vụ doanh nghiệp. Từ đó xây dựng kế hoạch nhằm vừa cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương của đơn vị, vừa đáp ứng yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.


 
Ông Trần Văn Tân - Phó Giám đốc Sở KHĐT phát biểu khai mạc
 
Ông Nguyễn Đức Nhật - Tiến sĩ, Tư Vấn trưởng DDCI thực hiện tập huấn

Tác giả: - Nguồn:

Tin liên quan