Tham gia bổ sung dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)

nguyenminhhoa 5/15/2019 10:33:07 AM Tin tức

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh Phú Yên đã có Văn bản số 2154/UBND-ĐTXD gửi Bộ Y tế V/v tham gia dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phụcvụ cải cách hệ thống y tế (HPET); theo đó các nội dung thuộc hoạt động dự án bổ sung gồm: Đào tạo giảng viên, học viên về định hướng y học gia đình; đào tạo triển khai thống kê y tế điện tử và Hồ sơ sức khỏe điện tử;Thiết bị dạy/học cho các cơ sở đào tạo: Trường y tế tỉnh, Bệnh viện thực hành;Triển khai 03 Trạm y tế theo mô hình điểm của Bộ Y tế;Chi phí quản lý, khảo sát, giám sát. Trong đó, Sở Y tế Phú Yên triển khai 03 Trạm y tế theo mô hình điểm của Bộ Y tế, Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên thực hiện các nội dung hoạt động còn lại. Về nguồn vốn đối ứng của địa phương, UBND tỉnh Phú Yên cam kết sẽ thực hiện trình tự, thủ tục cần thiết để bổ sung, bố trí phần vốn đối ứng thuộc trách nhiệm của địa phương theo đúng trình tự thủ tục quy định đối ứng dự án ODA và vay ưu đãi của các Nhà tài trợ nước ngoài và các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước. Về trình tự thủ tục triển khai dự án bổ sung, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn trình tự, thủ tục sau khi chấp thuận bổ sung các nội dung hoạt động của dự án liên quan đến tỉnh Phú Yên làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. (Nguồn: Văn bản số 2154/UBND-ĐTXD ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh).

Tác giả: - Nguồn: Văn bản số 2154/UBND-ĐTXD ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh

Tin liên quan