HỘI NGHỊ " CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI), CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) TỈNH PHÚ YÊN"

nguyenminhhoa 6/27/2019 2:19:17 PM Chỉ số PCI
HỘI NGHỊ " CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH  VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI), CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) TỈNH PHÚ YÊN"

Chiều ngày 13/6/2019, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị “Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Phú Yên”, nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc, đầy đủ, khách quan kết quả điều tra PCI, PAPI 2018 và những phát hiện chính; phân tích PCI, PAPI tỉnh Phú Yên và khuyến nghị cải cách. Qua đó đề ra các giải pháp nhằm cải thiện môi trường trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Phú Yên trong thời gian tới.
Tham dự có đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chí Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các chuyên gia nghiên cứu PCI và PAPI.
Qua 03 năm triển khai Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/6/2016, công tác cải cải hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đã đạt được một số kết quả nhất định trong như:
- Đến nay, UBND tỉnh đã thực hiện chuẩn hóa xong bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp, với 1.916 thủ tục được công bố; công bố danh mục TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích ở 17 sở, ban, ngành, 09 UBND cấp huyện và 77 UBND cấp xã; công bố danh mục TTHC hẹn giờ giao dịch theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo thực hiện mô hình giải quyết TTHC lưu động; công bố 921 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
- Hiện có 485/1.916 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh đã cắt giảm 35-50% về thời gian thực hiện các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp so với quy định của Trung ương, chiếm tỷ lệ 25,3%. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gộp thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất vào bước thẩm định chủ trương đầu tư; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là 18 ngày làm việc (Chính phủ quy định là 35 ngày làm việc).
- Đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, góp phần công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm gia nhập thị trường thông qua việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, giảm thời gian chờ cấp phép đủ điều kiện hoạt động... qua đó đã được doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao trong thời gian qua. Tình hình thu hút đầu tư có sự chuyển biến tích cực, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã và đang tiếp cận, đăng ký đầu tư vào tỉnh. Điểm số PCI của tỉnh đều tăng liền qua 03 năm, cụ thể: năm 2016 tăng 0,78 điểm; năm 2017 tăng 3,66 điểm và năm 2018 tăng 1,1 điểm.
Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa đạt hiệu quả mong đợi, thể hiện qua mức độ đạt được của các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của tỉnh Phú Yên đều bị đánh giá, xếp hạng trong nhóm đạt điểm thấp. Cụ thể: PCI xếp thứ 51/63 (tụt 04 bậc so với năm 2017); PAPI xếp thứ 51/63 (tụt 17 bậc so với năm 2017); lần đầu tiên trong 07 năm qua PAR INDEX 2018 xếp thứ 63/63 (tụt 09 bậc so với năm 2017). Riêng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 32/63 (tăng 12 bậc so với năm 2017) nhưng không mang tính phát triển ổn định (có nhiều tiêu chí tăng điểm nhưng cũng có nhiều tiêu chí tụt điểm đáng kể so với năm 2017).
Hội nghị đã được nghe các chuyên gia PCI, PAPI phân tích những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế của tỉnh trong thời gian qua, dẫn đến điểm số PCI, PAPI của tỉnh Phú Yên đạt thấp, tụt hạng trong năm 2018 và những năm trước đây, và các chuyên gia cũng đã đề ra nhiều khuyến nghị cải cách phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương đề nghị các sở, ban ngành và địa phương tiếp thu, nghiên cứu những ý kiến tại hội nghị, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp cho đơn vị, địa phương mình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp được phân công trong Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 10/12/2018 về triển khai thực hiện Đề án nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Phú Yên năm 2019 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 27/3/2019 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo cải cách hành chính các cấp; thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các kế hoạch của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Rà soát, chuẩn hóa, khắc phục những hạn chế trong các quy trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước với nhau, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức trong phối hợp xử lý các nhiệm vụ chung; ứng dụng công nghệ thông tin công khai trên cổng thông tin điện tử để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
 

Tác giả:Nguyễn Minh Hòa - Nguồn:

Tin liên quan