Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Họp báo thường kỳ quý II năm 2019

leconghuong 7/3/2019 10:30:20 AM Tin tức
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Họp báo thường kỳ quý II năm 2019

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng với sự hiện diện của đông đảo các phóng viên, cơ quan báo chí. Hôm nay, đúng sau một tuần Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6, Thứ trưởng chúc các nhà báo luôn có sức khỏe, hạnh phúc, sắc bén trong ngòi bút, tiếp tục là các chiến sĩ trên mặt trận thông tin, tuyên truyền. Đồng thời, cảm ơn các nhà báo đã luôn đồng hành trong việc cung cấp thông tin tới độc giả, xã hội, góp phần tích cực làm cho xã hội, dư luận nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh…Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, với tinh thần đổi mới, Bộ đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, đổi mới tư tưởng, phương pháp xây dựng kế hoạch, dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp về xây dựng thể chế.

 

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn xác định tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo các cán bộ, công chức và thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt cơ chế cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí một cách đầy đủ, chính xác nhất liên quan đến lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ của Bộ. Với tinh thần đó, buổi họp báo có sự tham dự của thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và sẽ trực tiếp trả lời về các vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ được báo chí quan tâm. Theo sự chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để cập nhật thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức họp báo thường kỳ theo quý.
 

 
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng phát biểu tại họp báo.
 

Thông báo về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Người phát ngôn của Bộ Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân cho biết, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 186 nhiệm vụ cụ thể. Những giải pháp, chính sách này đã góp phần phát huy tác dụng và đạt được nhiều kết quả rất tích cực từ đầu năm.


Người phát ngôn của Bộ Trần Quốc Phương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân phát biểu tại họp báo. 
 

Trên cơ sở theo dõi sát và kịp thời phân tích, đánh giá, dự báo tình hình trong nước và thế giới, Bộ đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về quản lý quy hoạch và đầu tư công, chính sách huy động nguồn lực mang tính đột phá để phát triển đất nước.

Chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2020, Bộ đã báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2018 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển KTXH 5 tháng năm 2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 7 khóa XIV, trên cơ sở đó trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Bộ xây dựng Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2020 để các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện.

Về quản lý vốn đầu tư phát triển năm 2019, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ông Trần Quốc Phương cho biết, để triển khai điều hành kế hoạch đầu tư năm 2019 và công tác quản lý vốn đầu tư phát triển, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án giao chi tiết kế hoạch năm 2019 cho các bộ, ngành, địa phương và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách sử dụng 15.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư giai đoạn 2014-2016; dự án sử dụng vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2019 của các bộ, ngành; giao bổ sung và điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA giai đoạn 2016-2020 cho các dự án và báo cáo Quốc hội về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ngay đầu tháng 6/2019, Bộ đã chủ trì thành lập một số đoàn công tác liên ngành do các đồng chí Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn làm việc tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, nhằm giám sát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, rà soát báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chuyển vốn từ đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp sang đơn vị có nhu cầu về vốn và tỷ lệ giải ngân cao, góp phần đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn tới theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Bộ đã chủ động xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hiện Bộ đang tiếp tục hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị trong cuối tháng 6 năm 2019.

Về tăng cường quản lý hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài, để đảm bảo thực hiện hiệu quả nguồn vốn ODA và triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05/10/2018, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài; đồng thời trình Thủ tướng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và hiện đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ về viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bám sát định hướng ưu tiên thu hút FDI đối với các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, tập trung vào các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiêu hao ít năng lượng, Bộ đã triển khai tốt công tác xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ giàu tiềm năng, lợi thế và hỗ trợ các địa phương tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư ở cả trong nước và nước ngoài; tham gia ý kiến thẩm định các dự án quy mô lớn, giải quyết nhiều vướng mắc của các dự án đầu tư nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030” và Đề án “Nghiên cứu tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: cơ hội, thách thức và giải pháp” .

Về quản lý đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhằm tăng cường công tác quản lý đấu thầu, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 . Đồng thời, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm ký ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP), trước đó, dự thảo Nghị định này đã được Bộ trình Chính phủ vào cuối năm 2018. Hiện Bộ đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực thi Điều ước quốc tế về đấu thầu.

Nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm đổi mới sáng tạo, Bộ đang nghiên cứu và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù trong đấu thầu mua sắm công đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, để hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP, Bộ đang tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư để báo cáo Chính phủ trong tháng 7 năm 2019 và trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10 năm 2019).

Về bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, ngay ngày đầu năm năm 2019, Bộ đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Triển khai công việc cụ thể Bộ đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững; dự thảo Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030. Ban hành Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa , Thông tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên… Đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành thực hiện trong năm 2018; biên soạn và công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019; Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2018; Báo cáo 01 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về đổi mới hoạt động quản lý doanh nghiệp nhà nước, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện danh mục thoái vốn và cổ phần hóa theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Bộ cũng đang tập trung xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và ban hành theo thẩm quyền. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về đăng ký doanh nghiệp, Bộ đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, với hệ thống biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh được sửa đổi phù hợp những quy định mới của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP theo hướng rõ ràng, minh bạch, thuận lợi hơn cho cả doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Về nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững. Theo đó, về hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công: Để tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai Luật đầu tư công năm 2014, tăng cường phân cấp, tạo thuận lợi hơn nữa trong quá trình thực hiện, trên cơ sở Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật (Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 19/3/2019), Bộ đã hoàn thiện, trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với tỷ lệ phiếu tán thành khá cao (90,7%).

Về hoàn thiện thể chế quản lý quy hoạch, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Danh mục quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy định chuyển tiếp quy hoạch theo Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ (quy hoạch sản phẩm); tổng hợp, báo cáo Hội đồng Quy hoạch quốc gia về danh sách các quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng … Bên cạnh đó, Bộ đang triển khai hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia; hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, địa phương và các đơn vị/cơ quan liên quan cập nhật thông tin dữ liệu quốc gia về quy hoạch lên trang web “quyhoachquocgia.mpi.gov.vn” và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.

Về triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi và thể chế vượt trội đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, Bộ đang tích cực nghiên cứu, xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam (trong Chiến lược này có bao gồm nội dung “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quốc gia đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”). Bên cạnh đó, Bộ cũng đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ; phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam 2019 (Vietnam Venture Summit 2019) nhằm thu hút các nhà đầu tư, quảng bá Việt Nam là điểm đến tiềm năng của đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, kết nối giữa các quỹ đầu tư của nước ngoài với cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong đó, kết nối chặt chẽ hơn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy các chính sách trao đổi, hợp tác giữa Chính phủ với các quỹ đầu tư trong tư vấn, tham mưu để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam trên các khía cạnh: đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ...

Về công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển KTXH phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, với vai trò là cơ quan thường trực, giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang tích cực chuẩn bị, phục vụ các công việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc được giao.

 

Về cơ bản các nhiệm vụ do Bộ thực hiện trong 6 tháng đầu năm chủ yếu liên quan đến các cơ chế, chính sách giúp Chính phủ điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tìm kiếm, nuôi dưỡng và thúc đẩy các động lực phát triển của đất nước.


Toàn cảnh buổi họp báo.

Về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019, ông Trần Quốc Phương cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt phương châm chỉ đạo năm 2019 của Chính phủ và bám sát Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016-2021, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch phát triển KTXH năm 2019, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình KTXH trong và ngoài nước, tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân đạt dưới 4%.

Đồng thời, thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Tổ 1317), chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và quốc tế, việc thay đổi chính sách của các nền kinh tế chủ yếu, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, dự báo các tác động, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với 02 dự án luật tại Kỳ họp thứ 8. Triển khai thực hiện đúng tiến độ với chất lượng tốt các đề án, báo cáo được phân công trong đó, tập trung: (i) Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (ii) Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quốc gia; (iii) Đề án Phân vùng để tổ chức lập Quy hoạch vùng; (iv) Đề án hình thành và phát triển liên đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam; (v) Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực thi Điều ước quốc tế về đấu thầu; (vi) Xây dựng phương án huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông thủy - bộ đồng bộ với phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Campuchia; (vii) Rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, thiếu hiệu quả của hệ thống cơ chế, chính sách hiện hành đối với các xã biên giới đất liền; (viii) Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về cấp vốn cho doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực; (ix) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; (x) Nghiên cứu giải pháp thu hút FDI trong bối cảnh Hiệp định CPTPP được ký kết và đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với thu hút FDI vào Việt Nam thời gian tới…
 

Tác giả:Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=43530&idcm=49

Tin liên quan