Giới thiệu Giới thiệu

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

19/01/2022 16:22:35
|
Giới thiệu
Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

28/01/2021 16:08:37
|
Giới thiệu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên)

Đánh giá nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

20/02/2020 08:55:14
|
Giới thiệu
Ngày 19/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 299/SKHĐT-THQH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Phú Yên.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

19/02/2020 10:30:00
|
Giới thiệu
Lễ công bố Quyết định và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Chú trọng quy hoạch khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện Tuy An

18/02/2020 13:41:27
|
Giới thiệu
Ngày 17/2, lãnh đạo UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Tuy An về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ triển khai năm 2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là địa phương thứ 2 mà lãnh đạo UBND tỉnh làm việc sau thành phố Tuy Hòa trong đầu năm 2020.

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

17/02/2020 16:41:52
|
Giới thiệu
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 V/v Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

17/02/2020 16:24:47
|
Giới thiệu
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

17/02/2020 15:44:12
|
Giới thiệu
Ngày 07/02/2020, tịa Hội trường của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Quốc Phương chủ trì Phiên họp Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

21/01/2020 14:53:50
|
Giới thiệu
Ngày 20/1/2020, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019

13/01/2020 14:21:54
|
Giới thiệu
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2019

13/01/2020 10:19:11
|
Giới thiệu
Báo cáo Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2019

Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/01/2020 15:08:31
|
Giới thiệu
Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV

02/01/2020 14:18:14
|
Giới thiệu
Ngày 17/12/2019, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Văn bản số 191/QDNNVV-NVCV V/v triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV

Tỉnh Phú Yên làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng thế giới nghiên cứu về phát triển đô thị và biến đổi khí hậu tại Thành phố Tuy Hòa.

18/12/2019 09:46:22
|
Giới thiệu
Đoàn công tác Ngân hàng thế giới nghiên cứu về phát triển đô thị và biến đổi khí hậu tại Thành phố Tuy Hòa.

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040

17/12/2019 14:46:38
|
Giới thiệu
Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040

Lãnh đạo tỉnh tiếp xúc làm việc với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapore (ESG)

31/10/2019 15:17:09
|
Giới thiệu
Sáng ngày 30/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Đại Dương cùng Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường có buổi tiếp xúc làm việc với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapore (ESG).

Các phòng ban trực thuộc

24/09/2019 11:56:34
|
Giới thiệu
Các phòng ban trực thuộc
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 55
accessibility Hôm qua: 245
account_circle Trong tháng: 38.482
account_box Trong năm: 18.255
supervisor_account Tổng truy cập: 589.736