Giới thiệu Giới thiệu

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

21/01/2020 14:53:50
|
Giới thiệu
Ngày 20/1/2020, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019

13/01/2020 14:21:54
|
Giới thiệu
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2019

13/01/2020 10:19:11
|
Giới thiệu
Báo cáo Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2019

Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10/01/2020 15:08:31
|
Giới thiệu
Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV

02/01/2020 14:18:14
|
Giới thiệu
Ngày 17/12/2019, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Văn bản số 191/QDNNVV-NVCV V/v triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV

Tỉnh Phú Yên làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng thế giới nghiên cứu về phát triển đô thị và biến đổi khí hậu tại Thành phố Tuy Hòa.

18/12/2019 09:46:22
|
Giới thiệu
Đoàn công tác Ngân hàng thế giới nghiên cứu về phát triển đô thị và biến đổi khí hậu tại Thành phố Tuy Hòa.

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040

17/12/2019 14:46:38
|
Giới thiệu
Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040

Lãnh đạo tỉnh tiếp xúc làm việc với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapore (ESG)

31/10/2019 15:17:09
|
Giới thiệu
Sáng ngày 30/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Đại Dương cùng Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường có buổi tiếp xúc làm việc với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapore (ESG).

Các phòng ban trực thuộc

24/09/2019 11:56:34
|
Giới thiệu
Các phòng ban trực thuộc

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

23/09/2019 16:59:26
|
Giới thiệu
Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

23/09/2019 14:52:59
|
Giới thiệu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên)
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 93
accessibility Hôm qua: 349
account_circle Trong tháng: 25.678
account_box Trong năm: 25.678
supervisor_account Tổng truy cập: 112.510