Giới thiệu Giới thiệu

Các phòng ban trực thuộc

24/09/2019 11:56:34
|
Giới thiệu
Các phòng ban trực thuộc

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

23/09/2019 16:59:26
|
Giới thiệu
Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

23/09/2019 14:52:59
|
Giới thiệu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên)
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 727
accessibility Hôm qua: 1.764
account_circle Trong tháng: 28.522
account_box Trong năm: 38.678
supervisor_account Tổng truy cập: 38.678