Giới thiệu Giới thiệu

Lãnh đạo tỉnh tiếp xúc làm việc với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapore (ESG)

31/10/2019 15:17:09
|
Giới thiệu
Sáng ngày 30/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Đại Dương cùng Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường có buổi tiếp xúc làm việc với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapore (ESG).

Các phòng ban trực thuộc

24/09/2019 11:56:34
|
Giới thiệu
Các phòng ban trực thuộc

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

23/09/2019 16:59:26
|
Giới thiệu
Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

23/09/2019 14:52:59
|
Giới thiệu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên)
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 228
accessibility Hôm qua: 463
account_circle Trong tháng: 3.683
account_box Trong năm: 74.456
supervisor_account Tổng truy cập: 74.456