Giới thiệu Giới thiệu

Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   15:08:31 - 10/01/2020 Số lượt xem:   579 Người đăng:   Phòng đăng ký, thẩm định, giám sát đầu tư
Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
http://ipcphuyen.gov.vn/cabinets/news/6_2020-01-10-11-04-12_Thong tu 11.2019.BKHDT.pdfVừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020 và thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.
Với các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT thì việc công khai, minh bạch trong đấu thầu được nâng cao. Đặc biệt Thông tư cũng đã quy định cụ thể về các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tạo cơ sở pháp lý cho các bên có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định; cụ thể:
1. Năm 2020:
a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;
b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.
2. Năm 2021:
a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;
b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.
3. Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025:
a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu;
b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;
c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.   
 Để công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 56/SKHĐT-TĐ ngày 09/01/2020 triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để biết và tổ chức thực hiện.
(Nguồn: Văn bản số 56/SKHĐT-TĐ ngày 09/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên) xem tại đây
Văn bản số 56/SKHĐT-TĐ ngày 09/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 548
accessibility Hôm qua: 571
account_circle Trong tháng: 8.351
account_box Trong năm: 139.098
supervisor_account Tổng truy cập: 225.930