Giới thiệu Giới thiệu

Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Cập nhật lúc:   16:24:47 - 17/02/2020 Số lượt xem:   209 Người đăng:   Phòng tổng hợp quy hoạch
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 14/2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP Về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó: Hội đồng thẩm định là tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050 trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Thành viên Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và một số chuyên gia về quy hoạch. Chủ tịch Hội đồng quyết định việc lựa chọn các chuyên gia về quy hoạch tham gia Hội đồng thẩm định.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động.


(Ảnh minh họa)
Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ thông qua.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đầu tư công.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 83
accessibility Hôm qua: 455
account_circle Trong tháng: 3.840
account_box Trong năm: 152.587
supervisor_account Tổng truy cập: 239.419