Giới thiệu Giới thiệu

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật lúc:   16:41:52 - 17/02/2020 Số lượt xem:   209 Người đăng:   Phòng tổng hợp quy hoạch
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 V/v Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 22/01/20120, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 V/v Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó: Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định là tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
- Thành viên Hội đồng gồm: đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và ột số chuyên gia về quy hoạch am hiểu về điều kiện của vùng do Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, lựa chọn.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo Bộ khác với đại diện tham gia Hội đồng quy hoạch quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/9/2018.
Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


(ảnh minh họa)
Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí trong chi phí lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 62
accessibility Hôm qua: 455
account_circle Trong tháng: 3.819
account_box Trong năm: 152.566
supervisor_account Tổng truy cập: 239.398