Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

28/01/2021 16:08:37
|
Chức năng nhiệm vụ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên)
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 253
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 29.543
account_box Trong năm: 93.734
supervisor_account Tổng truy cập: 393.313