Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc:   14:27:58 - 01/03/2021 Số lượt xem:   949 Người đăng:   Administrator
Sơ đồ cơ cấu tổ chức

CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI E-MAIL
Cơ quan / Di động
  BỘ PHẬN TIẾN HÀNH VÀO KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ CHÍNH CÔNG  - Lĩnh vực ĐKKD: (Gặp Hạnh)  (0257) 3812112
- Lĩnh vực đầu tư: (gặp Hân): (0257) 3812113
  Sở Kế hoạch và Đầu tư    skhdt @ phuyen.gov.vn
I VĂN PHÒNG SỞ   (0257) 3842867 vp.skhdt @ phuyen.gov.vn
(0257) 3842191
1 Đỗ Thị Phấn Chánh Văn phòng 093 5059112 dothiphan@phuyen.gov.vn
2 Lê Văn Lộc Phó CVP 091 8136848 levanloc71@phuyen.gov.vn
3 Lê Thị Lệ Sang Chuyên viên 094 5292427 lethilesang@phuyen.gov.vn
4 Trần Thị Kiều Nhi Chuyên viên 0166 9409292 tranthikieunhi@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Thanh Vũ Lái xe 0120 8095967  
6 Trần Ngọc Quàng Lái xe 098 2078720  
7 Nguyễn Hữu Bằng Bảo vệ 090 3968819  
 8 Phan Thị Thu Dưng Tạp vụ 0167 8334281  
9 Nguyễn Thị Nhiệp Tạp vụ 098 7590531  
II PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH   (0257) 3841343 pthqh.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Lê Công Hướng Trưởng phòng 091 4140501 leconghuong@phuyen.gov.vn
2 Ng.Nữ Đạt Minh Như  P.Trưởng phòng 091 3858285 nguyennudatminhnhu@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ánh Mỹ P.Trưởng phòng 093 3785763 nguyenthianhmy@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Hoàng Tùng Chuyên viên 0946 202021 nguyenhoangtung@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chuyên viên 0166 6542479 nguyenthingoctram@phuyen.gov.vn
6 Hồ Thị Quỳnh An Chuyên viên 0168 9944978 hothiquynhan@phuyen.gov.vn
7 Võ Văn Hùng Chuyên viên 979589677 vovanhung86@phuyen.gov.vn
III PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ   (0257) 3843047 pdttdgsdt.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Võ Minh Đông Trưởng phòng 098 2178773 vominhdong@phuyen.gov.vn
2 Lê Bê Ta P.Trưởng phòng 090 5663577 lebeta@phuyen.gov.vn
3 Trương Nhật Huy Chuyên viên 091 6883443 truongnhathuy@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Thị Mỹ Tuyết Chuyên viên 094 5564001 nguyenthimytuyet@phuyen.gov.vn
5 Huỳnh Minh Tuấn Chuyên viên 098 2939351 huynhminhtuan@phuyen.gov.vn
6 Trần Minh Thanh Chuyên viên 096 7777768 tranminhthanh@phuyen.gov.vn
IV PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH   (0257) 3842891 pdkkd.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Minh Hoà Trưởng phòng 098 5001626 nguyenminhhoa@phuyen.gov.vn
2 Huỳnh Ngọc Nại P.Trưởng phòng 091 4072346 huynhngocnai@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Đan Thảo P.Trưởng phòng 091 4451676 nguyendanthao@phuyen.gov.vn
4 Đặng Thị Đào                Chuyên viên 097 9329634 dangthidao@phuyen.gov.vn
5 Trần Văn Nam Chuyên viên 091 8945833 tranvannam@phuyen.gov.vn
6 Đặng Hồng Hạnh Chuyên viên 093 5466786 danghonghanh@phuyen.gov.vn
7 Huỳnh Thị Minh Thư Chuyên viên 093 4735573 huynhthiminhthu@phuyen.gov.vn
V PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI    (0257) 3841112 pktdn.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Phạm Tấn Cường Phó Trưởng phòng phụ trách 0123 6014629 phamtancuong@phuyen.gov.vn
2 Lê Hoài Ân P.Trưởng phòng 0168 9385050 lehoaian@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ngọc Hân Chuyên viên 091 7655456 nguyenthingochan@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Duy Trung Chuyên viên 091 4254266 nguyenduytrung@phuyen.gov.vn
VI PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ     pkgvx.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Lạc Trưởng phòng 098 4248439 nguyenlac@phuyen.gov.vn
2 Lê Vĩnh Lạc P.Trưởng phòng 090 3585368 levinhlac@phuyen.gov.vn
3 Mai Hoàng Phong Chuyên viên 093 5679293 maihoangphong@phuyen.gov.vn
4 Phan Thuỵ Oanh              Chuyên viên 094 7053368 phanthuyoanh@phuyen.gov.vn
VII PHÒNG KINH TẾ NGÀNH   (057) 3841180 pktn.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Phạm Ngọc Thanh Trưởng phòng 093 5559253 phamngocthanh81@phuyen.gov.vn
2 Kiều Cẩm Linh P.Trưởng phòng 0169 6408504 kieucamlinh@phuyen.gov.vn
3 Huỳnh Đức Minh Chuyên viên 0168 4340704 huynhducminh@phuyen.gov.vn
4 Hồ Văn Truyện Chuyên viên 098 9060767 hovantruyen@phuyen.gov.vn
5 Trương Thị Huyền Trang Chuyên viên 0166 8773099 truongthihuyentrang@phuyen.gov.vn
VIII THANH TRA SỞ     ttra.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Đào Quang Thanh Chánh Thanh tra 098 3053739 daoquangthanh@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Lệ Trinh       P.Chánh Thanh tra 093 5656377 nguyenthiletrinh@phuyen.gov.vn
3 Lê Hùng Cường Thanh tra viên 098 9225825 lehungcuong@phuyen.gov.vn
4 Lê Văn Lộc (Thanh tra) Thanh tra viên  096 9668855 levanloc@phuyen.gov.vn
IX VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   (057) 3843219 vpptbbv.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Duy Đinh Phụ trách CVP 098 4549077 nguyenduydinh@phuyen.gov.vn
2 Đặng Thị Bạch An Phó CVP 094 5045771 dangthibachan@phuyen.gov.vn
3 Hà Thị Ngọc Ly Chuyên viên 098 5380243 hathingocly@phuyen.gov.vn
X TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ    (057) 3843006 ttxtdt.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Thạnh Hưng     Giám đốc 098 3824781 nguyenthanhhung@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Anh Thư     Phó giám đốc 091 1627281 nguyenthianhthu@phuyen.gov.vn
3 Trần Đình Trung Viên chức 091 3434988 trandinhtrung@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Chánh Phong Viên chức 098 2287379 nguyenchanhphong@phuyen.gov.vn
5 Lê Thanh Phong Viên chức 098 2227568 lethanhphong@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Lệ Hà Viên chức 0935 190032 nguyenthileha@phuyen.gov.vn
6 Phạm Xuân Thời Viên chức  090 8765790 phamxuanthoi@phuyen.gov.vn
7 Huỳnh Thị Diệu Anh Viên chức   090 5150379 huynhthidieuanh@phuyen.gov.vn
8 Lê Thị Hồng Vân         Viên chức 093 5080981 lethihongvan@phuyen.gov.vn
9 Lê Hữu Huy Viên chức 0122 2473969 lehuuhuy@phuyen.gov.vn
XI TT NCTV & PT       ttnctvpt.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Đình Tiên Giám đốc 0905 178611 nguyendinhtien@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kế toán 0982 403797 nguyenthihonghanh@phuyen.gov.vn
3 Lê Ngọc Thịnh Nhân viên 0985 378828 lengocthinh@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Nguyên Thi Nhân viên 949741207 nguyenngocnguyenthi@phuyen.gov.vn
5 La Văn Khánh  Bảo vệ 0837 987435  
         
Tin cùng chuyên mục
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 110
accessibility Hôm qua: 681
account_circle Trong tháng: 57.303
account_box Trong năm: 52.716
supervisor_account Tổng truy cập: 352.295