Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc:   16:22:35 - 19/01/2022 Số lượt xem:   2906 Người đăng:   Administrator
Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 
LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

 Giám đốc Sở
Ông VÕ ĐÌNH TIẾN
Cơ quan: 0257.3568222 
Di động: 091 1360 050
Email: vodinhtien@phuyen.gov.vn
 
          
 Phó Giám đốc Sở
Ông ĐẶNG KIM BA
Cơ quan: 0257.3501918
Di động: 091 4254 250
Email: dangkimba@phuyen.gov.vn

 Phó Giám đốc Sở
Ông CAO ANH SƠN
Di động: 098 9246 237
Email: caoanhson@phuyen.gov.vn
 

 Phó Giám đốc Sở
Ông NGUYỄN HOÀNG PHÚC
Cơ quan: 0257.3501333
Di động: 091 3885 258
Email: nguyenhoangphuc@phuyen.gov.vn
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Cơ quan / Di động
E-MAIL
  BỘ PHẬN TN&TKQ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH - Lĩnh vực ĐKKD: (Gặp Hạnh)  (0257) 3812112
- Lĩnh vực đầu tư: (gặp Hân): (0257) 3812113
  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   skhdt @ phuyen.gov.vn
I VĂN PHÒNG SỞ  (0257) 3842867
(0257) 3842191
vp.skhdt @ phuyen.gov.vn
1 Đỗ Thị Phấn Chánh Văn phòng 093 5059112 dothiphan@phuyen.gov.vn
2 Lê Văn Lộc Phó CVP 091 8136848 levanloc71@phuyen.gov.vn
3 Lê Công Hướng Chuyên viên 091 4140501 leconghuong@phuyen.gov.vn
4 Lê Thị Lệ Sang Chuyên viên 094 5292427 lethilesang@phuyen.gov.vn
5 Trần Thị Kiều Nhi Chuyên viên 0166 9409292 tranthikieunhi@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Thanh Vũ Lái xe 0120 8095967  
7 Trần Ngọc Quàng Lái xe 098 2078720  
8 Nguyễn Hữu Bằng Bảo vệ 090 3968819  
 9 Phan Thị Thu Dưng Tạp vụ 0167 8334281  
10 Nguyễn Thị Nhiệp Tạp vụ 098 7590531  
11 La Văn Khánh Bảo vệ 0837 987435  
II PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH (0257) 3841343 pthqh.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Ng.Nữ Đạt Minh Như  P.Trưởng phòng phụ trách 091 3858285 nguyennudatminhnhu@phuyen.gov.vn
2 Đặng Thị Bạch An P.Trưởng phòng 094 5045771 dangthibachan@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Hoàng Tùng Chuyên viên 094 6202021 nguyenhoangtung@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chuyên viên 0166 6542479 nguyenthingoctram@phuyen.gov.vn
5 Võ Văn Hùng Chuyên viên 0979589677 vovanhung86@phuyen.gov.vn
6 Trương Thị Huyền Trang Chuyên viên 0166 8773099 truongthihuyentrang@phuyen.gov.vn
7 Hà Thị Ngọc Ly Chuyên viên 098 5380243 hathingocly@phuyen.gov.vn
III PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ  (0257) 3843047 pdttdgsdt.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Võ Minh Đông Trưởng phòng 098 2178773 vominhdong@phuyen.gov.vn
2 Lê Bê Ta P.Trưởng phòng 090 5663577 lebeta@phuyen.gov.vn
3 Lê Đào Anh Tuấn P.Trưởng phòng 083 6000099 ledaoanhtuan@phuyen.gov.vn
4 Trương Nhật Huy Chuyên viên 091 6883443 truongnhathuy@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Mỹ Tuyết Chuyên viên 094 5564001 nguyenthimytuyet@phuyen.gov.vn
6 Huỳnh Minh Tuấn Chuyên viên 098 2939351 huynhminhtuan@phuyen.gov.vn
7 Hồ Văn Truyện Chuyên viên 098 9060767 hovantruyen@phuyen,gov.vn
IV PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH (0257) 3842891 pdkkd.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Lạc Trưởng phòng 098 4248439 nguyenlac@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Đan Thảo P.Trưởng phòng 091 4451676 nguyendanthao@phuyen.gov.vn
3 Huỳnh Ngọc Nại P.Trưởng phòng 091 4072346 huynhngocnai@phuyen.gov.vn
4 Đặng Thị Đào Chuyên viên 097 9329634 dangthidao@phuyen.gov.vn
5 Đặng Hồng Hạnh Chuyên viên 093 5466786 danghonghanh@phuyen.gov.vn
6 Huỳnh Thị Minh Thư Chuyên viên 093 4735573 huynhthiminhthu@phuyen.gov.vn
V PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI   (0257) 3841112 pktdn.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Phạm Tấn Cường Phó Trưởng phòng phụ trách 0123 6014629 phamtancuong@phuyen.gov.vn
2 Lê Hoài Ân P.Trưởng phòng 0168 9385050 lehoaian@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ngọc Hân Chuyên viên 091 7655456 nguyenthingochan@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn  Duy Trung Chuyên viên 091 4254266 nguyenduytrung@phuyen.gov.vn
5 Trần Đình Trung Chuyên viên 0913434988 trandinhtrung@phuyen.gov.vn
VI PHÒNG KINH TẾ NGÀNH  (057) 3841180 pktn.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Phạm Ngọc Thanh Trưởng phòng 093 5559253 phamngocthanh81@phuyen.gov.vn
2 Kiều Cẩm Linh P.Trưởng phòng 0169 6408504 kieucamlinh@phuyen.gov.vn
3 Huỳnh Đức Minh Chuyên viên 0168 4340704 huynhducminh@phuyen.gov.vn
4 Trần Văn Nam Chuyên viên 091 8945833 tranvannam@phuyen.gov.vn
5 Hồ Thị Quỳnh An Chuyên viên 0168 9944978 hothiquynhan@phuyen.gov.vn
6 Mai Hoàng Phong Chuyên viên 093 5679293 maihoangphong@phuyen.gov.vn
7 Phan Thuỵ Oanh              Chuyên viên 094 7053368 phanthuyoanh@phuyen.gov.vn
VII THANH TRA SỞ    ttra.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Đào Quang Thanh Chánh Thanh tra 098 3053739 daoquangthanh@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Lệ Trinh       P.Chánh Thanh tra 093 5656377 nguyenthiletrinh@phuyen.gov.vn
3 Lê Hùng Cường Thanh tra viên 098 9225825 lehungcuong@phuyen.gov.vn
4 Lê Văn Lộc (Thanh tra) Thanh tra viên  096 9668855 levanloc@phuyen.gov.vn
VIII TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP  (057) 3843006 ttxtdt.skhdt@phuyen.gov.vn
1 Nguyễn Thạnh Hưng     Giám đốc 098 3824781 nguyenthanhhung@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Anh Thư     Phó giám đốc 091 1627281 nguyenthianhthu@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Chánh Phong Viên chức 098 2287379 nguyenchanhphong@phuyen.gov.vn
4 Lê Thanh Phong Viên chức 098 2227568 lethanhphong@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Lệ Hà Viên chức 0935 190032 nguyenthileha@phuyen.gov.vn
6 Phạm Xuân Thời Viên chức  090 8765790 phamxuanthoi@phuyen.gov.vn
7 Huỳnh Thị Diệu Anh Kế toán 090 5150379 huynhthidieuanh@phuyen.gov.vn
8 Lê Thị Hồng Vân         Viên chức 093 5080981 lethihongvan@phuyen.gov.vn
9 Lê Hữu Huy Viên chức 0122 2473969 lehuuhuy@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kế toán 0982 403797 nguyenthihonghanh@phuyen.gov.vn
 
 
 
Tin cùng chuyên mục
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 3
accessibility Hôm qua: 233
account_circle Trong tháng: 30.209
account_box Trong năm: 57.096
supervisor_account Tổng truy cập: 517.509