danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1)

17/12/2021 14:09:25
|
Danh mục dự án
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - Trần Hữu Thế vừa ký ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1)

Danh mục DA kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

08/08/2019 03:27:47
|
Danh mục dự án
Ngày 03/7/2017, Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên đã ký ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo

04/08/2019 22:28:19
|
Danh mục dự án
Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 52
accessibility Hôm qua: 245
account_circle Trong tháng: 38.479
account_box Trong năm: 18.252
supervisor_account Tổng truy cập: 589.733