Quy hoạch kinh tế - xã hội Quy hoạch kinh tế - xã hội

Quyết định Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

13/12/2019 10:04:19
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Quyết định Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên
15/08/2019 01:43:33
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020 đã được UBDN Tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 với những nội dung chính như sau:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên
15/08/2019 01:32:01
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 122/2008/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 8 năm 2008 với những nội dung chính sau:

Quy hoạch rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tình Phú Yên

15/08/2019 01:29:16
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
1. Quan điểm phát triển: - Đảm bảo cung cấp thường xuyên và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên các tuyến đường của Tỉnh đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trên địa bàn Tỉnh.

Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng cao nguyên Vân Hòa đến năm 2020

05/08/2019 06:11:12
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Ngày 02/8/2011, UBND Tỉnh Phú Yên đã bán hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng cao nguyên Vân Hòa đến năm 2020.

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến năm 2020

04/08/2019 21:32:05
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến năm 2020 được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2010 với mục tiêu tổng quát của Quy hoạch

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

04/08/2019 21:31:59
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Ngày 07 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định số 1924/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung.

Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH TP. Tuy Hòa đến năm 2020

04/08/2019 21:24:30
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Ngày 13/10/2010 UBND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 1551/QĐ-UBND phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Thành phố Tuy Hòa đến năm 2020.
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 324
accessibility Hôm qua: 489
account_circle Trong tháng: 813
account_box Trong năm: 119.877
supervisor_account Tổng truy cập: 206.709