Quy hoạch Quy hoạch

Danh mục DA kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

08/08/2019 03:27:47
|
Quy hoạch
Ngày 03/7/2017, Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên đã ký ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng cao nguyên Vân Hòa đến năm 2020

05/08/2019 06:11:12
|
Quy hoạch
Ngày 02/8/2011, UBND Tỉnh Phú Yên đã bán hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng cao nguyên Vân Hòa đến năm 2020.

Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo

04/08/2019 22:28:19
|
Quy hoạch
Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến năm 2020

04/08/2019 21:32:05
|
Quy hoạch
Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến năm 2020 được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2010 với mục tiêu tổng quát của Quy hoạch

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

04/08/2019 21:31:59
|
Quy hoạch
Ngày 07 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định số 1924/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung.

Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH TP. Tuy Hòa đến năm 2020

04/08/2019 21:24:30
|
Quy hoạch
Ngày 13/10/2010 UBND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 1551/QĐ-UBND phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Thành phố Tuy Hòa đến năm 2020.
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 839
accessibility Hôm qua: 1.764
account_circle Trong tháng: 28.634
account_box Trong năm: 38.790
supervisor_account Tổng truy cập: 38.790