Quy hoạch Quy hoạch

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ảnh nguồn internet
16/04/2021 07:40:35
|
Quy hoạch
Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 523/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

13/12/2019 14:51:31
|
Quy hoạch
Tờ trình đề nghị thẩm định Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

05/12/2019 10:18:44
|
Quy hoạch
Ngày 9/10/ 2019 Ban chỉ đạo Lập Quy hoạch tỉnh có Quyết định số 02/QĐ-BCĐ về việc ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Danh mục DA kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

08/08/2019 03:27:47
|
Quy hoạch
Ngày 03/7/2017, Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên đã ký ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng cao nguyên Vân Hòa đến năm 2020

05/08/2019 06:11:12
|
Quy hoạch
Ngày 02/8/2011, UBND Tỉnh Phú Yên đã bán hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng cao nguyên Vân Hòa đến năm 2020.

Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo

04/08/2019 22:28:19
|
Quy hoạch
Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến năm 2020

04/08/2019 21:32:05
|
Quy hoạch
Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến năm 2020 được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2010 với mục tiêu tổng quát của Quy hoạch

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

04/08/2019 21:31:59
|
Quy hoạch
Ngày 07 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định số 1924/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung.

Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH TP. Tuy Hòa đến năm 2020

04/08/2019 21:24:30
|
Quy hoạch
Ngày 13/10/2010 UBND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 1551/QĐ-UBND phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Thành phố Tuy Hòa đến năm 2020.
1 [1/1]
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 139
accessibility Hôm qua: 238
account_circle Trong tháng: 39.312
account_box Trong năm: 82.696
supervisor_account Tổng truy cập: 543.109