Quy hoạch Quy hoạch

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Cập nhật lúc:   10:18:44 - 05/12/2019 Số lượt xem:   532 Người đăng:   Văn phòng phát triển bền vững
Ngày 9/10/ 2019 Ban chỉ đạo Lập Quy hoạch tỉnh có Quyết định số 02/QĐ-BCĐ về việc ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Kế hoạch triển khai Lập Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được ban hành với:
 Mục đích:
Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch Tỉnh), đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình lập, trình thẩm định và quyết định phê duyệt Quy hoạch Tỉnh.
Yêu cầu:
Kế hoạch lập Quy hoạch Tỉnh phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo Luật Quy hoạch.
Thể hiện sự pân công phối hợp của các thành viên BCĐ lập quy hoạch Tỉnh và các bên liên quan trong quá trình lập, trình thẩm định và quyết định phê duyệt
Kế hoạch cũng nêu rõ công tác lập Quy hoạch Tỉnh bao gồm các công việc chủ yếu sau:
- Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Tỉnh;
- Tổ chức lập Quy hoạch Tỉnh và lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch Tỉnh, lấy ý kiến các bên có liên quan theo Luật Quy hoạch;
- Trình thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch Tỉnh và trình thẩm định Quy hoạch Tỉnh, chỉnh sửa hoàn thiện Quy hoạch Tỉnh;
- Trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét thông qua Quy hoạch Tỉnh sau khi đã chỉnh sửa hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Quy hoạch Tỉnh;
- Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Quy hoạch Tỉnh;
- Công bố Quy hoạch Tỉnh, thực hiện theo Điều 38, 39, 40 của Luật Quy hoạch.
Tiến độ thực hiện: Xem bảng phụ lục tại đây
 Download:
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 114
accessibility Hôm qua: 520
account_circle Trong tháng: 18.545
account_box Trong năm: 200.568
supervisor_account Tổng truy cập: 287.400