Phú Yên ban hành Chương trình hành động về phát triển kinh tế biển

Du lịch và dịch vụ biển được Phú Yên quan tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế biển
09/08/2019 08:11:59
|
Kế hoạch kinh tế xã hội
Tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển thành công các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: Du lịch và dịch vụ biển, nuôi trồng và khai thác hải sản, kinh tế hàng hải, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và cách ngành kinh tế biển mới, và khai thác các tài nguyên, khoáng sản biển khác.

Nghị Quyết 164/2015/NQ-HDND Phát Triển Kinh tế xã hội 5 năm 2016-20120 tỉnh Phú yên

06/08/2019 02:02:12
|
Kế hoạch kinh tế xã hội
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Sau khi xem xét Tờ trình số 172/TTr-UBND, ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

Phú Yên đang ưu tiên thu hút, kêu gọi đầu tư một số sản phẩm du lịch cao cấp.
06/08/2019 01:46:39
|
Kế hoạch kinh tế xã hội
Năm 2018, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, tỉnh ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự nỗ lực của các ngành, các cấp.
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 116
accessibility Hôm qua: 349
account_circle Trong tháng: 25.701
account_box Trong năm: 25.701
supervisor_account Tổng truy cập: 112.533