Đến năm 2025 tiết kiệm năng lượng từ 5-7%, đến năm 2030 tiết kiệm năng lượng từ 8-10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh

Cập nhật lúc:   15:00:03 - 10/06/2021 Số lượt xem:   62 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Ảnh minh họa Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - Trần Hữu Thế vừa ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030
Với mục tiêu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để huy động các nguồn lực thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xã hội; giảm cường độ sử dụng năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cở sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm tác động đến môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.
Mục tiêu đến năm 2025, đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân từ 5% đến 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2021-2025; giảm tổn thất điện năng dưới 6%; đảm bảo 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện hoặc giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng; đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; 100% công trình chiếu sáng xây dựng mới và cải tạo ứng dụng các giải pháp, công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm điện; 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các cơ quan công sở tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; hộ gia đình phấn đấu tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm...
Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân từ 8% đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030; giảm tổn thất điện năng dưới 5%; 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 100% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; …
Các  cơ quan công sở; đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại; cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, đảm bảo mục tiêu đề tra theo chỉ thị tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.
Cùng với đó, khuyến khích việc đầu tư xây dựng các nhà máy sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện,…; khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trong các tòa nhà, khách sạn và hộ gia đình.
Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như: rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất,..; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý năng lượng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Nguồn: Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Phú Yên.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 250
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 29.540
account_box Trong năm: 93.731
supervisor_account Tổng truy cập: 393.310