Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030

Cập nhật lúc:   10:00:35 - 28/12/2021 Số lượt xem:   535 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
(Ảnh: Hòn Yến - Sưu tầm) (Ảnh: Hòn Yến - Sưu tầm)
Ngày 08/11/2021, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.
- Mục tiêu là phát triển du lịch Phú Yên theo hướng hội nhập, chất lượng, bền vững; từng bước tăng tỷ trọng đóng góp của du lịch vào cơ cấu GRDP của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển; tạo nền tảng đến năm 2030, du lịch Phú Yên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp lớn vào nền kinh tế của tỉnh. Tiếp tục xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên là điểm đến xanh, sạch, an toàn, hấp dẫn, thân thiện; là một trong những mắt xích quan trọng trong liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Nguyên và vùng Duyên hải Nam Trung bộ.
- Các chỉ tiêu chủ yếu:
+ Giai đoạn 2021-2025: Duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân trên 14%/năm, trong đó khách quốc tế tăng khoảng 15-20%/năm; doanh thu du lịch tăng trưởng bình quân trên 14%/năm; công suất sử dụng buồng trung bình hàng năm đạt khoảng 61%; số lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch tăng trưởng bình quân 4%/năm.
+ Đến năm 2025: Tỷ trọng đóng góp của hoạt động du lịch vào GRDP của tỉnh khoảng 5-7%. Có trên 4.000.000 lượt khách du lịch đến tỉnh, trong đó có hơn 50.000 lượt khách quốc tế. Ngày lưu trú bình quân khoảng từ 2-2,5 ngày/lượt khách. Có khoảng 600 cơ sở lưu trú du lịch với 12.600 buồng, trong đó có khoảng 20 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3-5 sao (trong đó, có một số cơ sở mang thương hiệu quốc tế). Số lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch khoảng 8.100 người, có từ 80-90% lao động được bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ chuyên ngành. Doanh thu du lịch khoảng 6.000 tỷ đồng, chi tiêu bình quân khách du lịch 1,5 triệu đồng/lượt khách.
+ Phấn đấu đến năm 2030: Du lịch Phú Yên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỷ trọng đóng góp của hoạt động du lịch vào GRDP của tỉnh từ 10% trở lên. Có 6.000.000 lượt khách đến tỉnh, trong đó có 600.000 lượt khách quốc tế. Ngày lưu trú bình quân khoảng 2,5-3 ngày/lượt khách. Có khoảng 800 cơ sở lưu trú du lịch với 20.800 buồng, trong đó có khoảng 30 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 3-5 sao (trong đó, có một số cơ sở mang thương hiệu quốc tế). Số lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch khoảng 12.700 người, có từ 90% lao động trở lên được bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ chuyên ngành. Doanh thu du lịch khoảng 12.600 tỷ đồng, chi tiêu bình quân khách du lịch 2,1 triệu đồng/lượt khách. Vịnh Xuân Đài cơ bản đáp ứng các tiêu chí và trở thành Khu du lịch quốc gia.
Xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ với bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, bảo vệ môi trường và tài nguyên đa dạng sinh học; huy động người dân trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hướng đến phát triển du lịch bền vững.

(Ảnh: Núi Nhạn - Sưu tầm)
 - Nhiệm vụ và giải pháp: Có 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, phân công cho các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện, gồm:
+ Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về phát triển du lịch; nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch;
+ Tập trung lập quy hoạch và huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch;
+ Thực hiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển du lịch;
+ Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; xây dựng một số sản phẩm mang tính đặc trưng của Phú Yên để tạo lợi thế cạnh tranh;
+ Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch và mở rộng hợp tác quốc tế;
+ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch;
+ Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.
 
(Ảnh: Mũi Điện - Sưu tầm)
 - Tổ chức thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.
 Tải Kế hoạch số 198/KH-UBND của UBND tỉnh Phú Yên tại đây.
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 251
accessibility Hôm qua: 542
account_circle Trong tháng: 45.776
account_box Trong năm: 8.664
supervisor_account Tổng truy cập: 469.077