Hơn 3.675 ha diện tích đất rừng được chuyển đổi loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   16:38:33 - 24/12/2021 Số lượt xem:   347 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
(Ảnh: Nguồn báo Phú Yên) (Ảnh: Nguồn báo Phú Yên)
Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về chủ trương chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Ngày 09/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về chủ trương chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
 Tổng số phương án, công trình thuộc trường hợp Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển loại rừng: 04 phương án, với tổng diện tích đất, rừng chuyển đổi: 3.675,12 ha, trong đó gồm:
- Về phương án chuyển loại rừng:
+ Phương án chuyển loại rừng Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa với tổng diện tích đất, rừng chuyển đổi là 497,28 ha;
+ Phương án chuyển loại rừng Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa với tổng diện tích đất, rừng chuyển đổi là 834,45ha;
+ Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh với tổng diện tích đất, rừng chuyển đổi là 580,92ha;
+ Ủy ban nhân dân huyện Tuy An với tổng diện tích đất, rừng chuyển đổi là 1.762,47ha.
- Đối với diện tích đất rừng thuộc quy hoạch 3 loại rừng (quy hoạch Lâm nghiệp) chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoặc loại đất khác bổ sung vào quy hoạch 3 loại rừng thì thực hiện theo Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp; kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của địa phương hoặc theo từng dự án được cấp có thẩm quyền cho phép.
Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Tải Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Phú Yên tại đây.
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 107
accessibility Hôm qua: 236
account_circle Trong tháng: 45.905
account_box Trong năm: 47.594
supervisor_account Tổng truy cập: 508.007