Phú Yên - Triển khai kế hoạch xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc:   10:18:30 - 19/01/2022 Số lượt xem:   633 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Ảnh sưu tầm: Thanh niên Phú Yên thu gom rác ở Bãi biển Gành đỏ, Sông Cầu Ảnh sưu tầm: Thanh niên Phú Yên thu gom rác ở Bãi biển Gành đỏ, Sông Cầu
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 18/01/2022 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025.
Nhằm mục đích quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, các ngành và sự tham gia của cộng đồng dân cư góp phần xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện; Huy động các nguồn lực trong xã hội đầu tư vào phát triển con người, phát huy vai trò trung tâm của con người, sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mục tiêu phát triển con người.
Kế hoạch số 16/KH-UBND đã đề ra 04 mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đến năm 2025, như sau:
Một là: Xây dựng, phát triển tri thức con người Phú Yên: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật cho toàn dân như: 100% học sinh phổ thông, sinh viên được phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật; 100% học sinh cấp trung học phổ thông, sinh viên được tuyên truyền nghị quyết của các cấp ủy Đảng; 85% thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương; 100% học sinh phổ thông được học chương trình giáo dục địa phương; 100% nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; duy trì và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
Hai là:  Xây dựng, phát triển thể chất con người Phú Yên: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (thể thấp còi) dưới 20%; cải thiện tầm vóc, thể chất của thanh niên, chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167cm, nữ đạt 156cm; tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 35% dân số của tỉnh.
Ba là:  Xây dựng con người Phú Yên có phẩm chất đạo đức: Có 90% gia đình văn hóa; 90% thôn, buôn, khu phố văn hóa; 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 70% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Ít nhất 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình. Phấn đấu 100% thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo.
Bốn là: Xây dựng con người Phú Yên có kiến thức về kỹ năng xã hội: Tập trung công tác bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng xã hội cho toàn dân, nhất là bồi dưỡng đối với thế hệ trẻ; phấn đấu có 100% thanh thiếu nhi được bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng xã hội.
Kế hoạch này đã nêu ra 05 nhóm giải pháp chính gồm:
(1) Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan đến xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện;
(2) Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị và đồng thuận trong xã hội;
(3) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện;
(4) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện;
(5) Tăng cường nguồn lực xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện.
Nguồn: Trung tâm XTĐT&HTDN
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 107
accessibility Hôm qua: 236
account_circle Trong tháng: 45.905
account_box Trong năm: 47.594
supervisor_account Tổng truy cập: 508.007