Phú Yên: 3.000ha rừng đặc dụng Đèo Cả được phê duyệt để kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường rừng giai đoạn 2021-2030.

Cập nhật lúc:   14:57:16 - 27/01/2022 Số lượt xem:   1163 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
(Ảnh sưu tầm: Hầm đường bộ Đèo Cả) (Ảnh sưu tầm: Hầm đường bộ Đèo Cả)
Ngày 26/01/2022 vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBNDphê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu rừng đặc dụng Đèo Cả.
Chủ rừng là Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả.
Mục tiêu Đề án là bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh, tín ngưỡng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc; thông qua phát triển du lịch sinh thái góp phần tuyên truyền, giáo dục cho người dân địa phương và du khách về các giá trị tự nhiên, văn hóa, di tích lịch sử của khu rừng, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn văn hóa, bản sắc người bản địa; tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương; làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng lập dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật.
Theo đề án này, diện tích đất rừng được khai thác sử dụng là 3.000ha, cùng với đề án du lịch sinh thái núi Đá Bia được UBND tỉnh phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái tại Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả (tại Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 12/3/2019).
Phát huy giá trị du lịch cảnh quan thiên nhiên về rừng và các suối có cảnh đẹp; du lịch leo núi Đá Bia; đa dạng sinh học về các loài động, thực vật rừng của hệ sinh thái tự nhiên rất quan trọng đối với môi trường; khí hậu ôn hòa, trong lành là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tài nguyên du lịch văn hóa, ẩm thực như: Du lịch tham quan di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô; các loại đặc sản từ các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản và món ăn địa phương, là yếu tố góp phần đa dạng hóa cho sản phẩm du lịch sinh thái.
Các loại sản phẩm du lịch: Du lịch sinh thái, khám phá tài nguyên thiên nhiên; du lịch dã ngoại cắm trại; du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe; du lịch trải nghiệm di tích lịch sử, văn hóa, ẩm thực; du lịch giải trí, trò chơi; du lịch trải nghiệm trồng cây nông, lâm nghiệp và cây lâm sản ngoài gỗ; ... (Nội dung chi tiết chủ rừng thực hiện đúng theo điểm a, khoản 5, Điều 14 và Điều 32 của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ “Sau khi Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được duyệt, chủ rừng chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo phương thức tự tổ chức, liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được phê duyệt. Việc lập dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải tuân thủ các quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan”).
Đề án cũng quy định về địa điểm, quy mô xây dựng các công trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí: Chỉ được xây dựng các công trình ở những địa điểm đất trống, trảng cỏ, đất có cây bụi không có khả năng tự phục hồi; mật độ xây dựng, chiều cao công trình, kiến trúc cảnh quản, đảm bảo gần gũi với thiên nhiên, gìn giữ được bản sắc văn hóa, di tích lịch sử; hạn chế tối đa việc phá vỡ cảnh quan hay bê tông hóa các công trình giao thông, xây dựng; đồng thời chấp hành nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định theo Điều 53, Điều 60 của Luật Lâm nghiệp 2017; điểm a khoản 5 Điều 14, Điều 15, Điều 32 của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Văn bản số 5483/BCH-TM ngày 22/11/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các quy định của pháp luật khác liên quan. Chủ rừng đã đề xuất xây dựng các công trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 06 khu vực như sau:
- Khu Suối Tôm-Bãi Tiên: Diện tích: 618,01ha;
- Khu suối Tôm-Vũng Rô: Diện tích: 562,92ha;
- Khu núi Đá Bia: Diện tích: 485,39ha;
- Khu bán đảo Vũng Rô: Diện tích: 308,62ha;
- Khu Trạm Viba: Diện tích: 579,88ha;
- Khu Đập Hàn Dốc Dài: Diện tích: 445,18ha.
Thời gian thực hiện gồm 02 giai đoạn (Giai đoạn 1: Từ năm 2021-2025; Giai đoạn 2: Từ năm 2026-2030).
Nguồn: Trung tâm XTĐT&HTDN
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 46
accessibility Hôm qua: 244
account_circle Trong tháng: 40.242
account_box Trong năm: 10.925
supervisor_account Tổng truy cập: 582.406