Phú Yên: Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

Cập nhật lúc:   14:25:22 - 25/05/2022 Số lượt xem:   337 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
(Ảnh: Sưu tầm internet) (Ảnh: Sưu tầm internet)
UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh.
Vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh.
Với mục đích triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung theo Quyết định 392/QĐ- BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Đồng thời, tổ chức thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của tỉnh Phú Yên tích hợp với Cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chỉ số quốc gia, để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.
Các nội dung triển khai của kế hoạch này gồm: Tạo lập, cập nhật CSDL địa chỉ số của tỉnh; Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; Thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên.
Để tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành như sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Bưu điện tỉnh thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; đôn đốc, theo dõi và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì, tham mưu dự toán kinh phí được giao nhiệm vụ.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến bản đồ số, địa chỉ số để phát triển nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số của tỉnh.
3. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng ngân sách, trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu UBND tỉnh về nguồn kinh phí chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách để đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
4. Công an tỉnh: Phối hợp xác thực, cập nhật, bổ sung các thông tin địa chỉ số của tỉnh.
5. Bưu điện tỉnh
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số của doanh nghiệp; báo cáo kế hoạch với UBND tỉnh (Qua Sở Thông tin và Truyền thông).
- Phối hợp đào tạo và hướng dẫn sử dụng web/app thu thập các trường địa chỉ số nâng cao. Tham gia đào tạo cho các tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương.
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền về địa chỉ số; công tác thông báo địa chỉ số khi được yêu cầu.
- Là đầu mối phối hợp với doanh nghiệp được giao nhiệm vụ phát triển nền tảng địa chỉ số, doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số để thu thập, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin các đối tượng địa chỉ khác để xây dựng các bản đồ số chuyên ngành.
- Định kỳ tháng, quý, năm (báo cáo tháng trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo quý trước ngày 20 tháng cuối quý và báo cáo năm trước ngày 20/11) báo cáo theo mục I, IV Phụ lục IV hoặc nội dung đột xuất khi được yêu cầu, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
6. Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong tuyên truyền, quảng bá nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên.
- Lồng ghép xây dựng, đăng tải và phát các bản tin, phóng sự về Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên trong các chương trình chuyển đổi số của tỉnh.
7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên: Triển khai thực hiện gắn với các phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thu thập, bổ sung thông tin xây dựng Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú yên; đặc biệt là trong lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng.
8. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo chính quyền xã, thôn, khối phố, tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với đơn vị chức năng trong thu thập, cập nhật các trường thông tin và thông báo địa chỉ số, cơ sở dữ liệu địa chỉ số để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
- Chủ động đưa ứng dụng Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên vào sử dụng phục vụ các lĩnh vực.
- Định kỳ tháng, quý, năm (báo cáo tháng trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo quý trước ngày 20 tháng cuối quý và báo cáo năm trước ngày 20/11) báo cáo theo Mục II, III, IV Phụ lục IV gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
9. Các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin; ứng dụng, khai thác Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Phú Yên trong công việc. Thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông về việc ứng dụng, khai thác của đơn vị, để tổng hợp, báo cáo.
Nguồn: Trung tâm XTĐT&HTDN.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 52
accessibility Hôm qua: 244
account_circle Trong tháng: 40.248
account_box Trong năm: 10.931
supervisor_account Tổng truy cập: 582.412