Nỗ lực thực hiện đạt và vượt 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật lúc:   15:13:49 - 07/12/2022 Số lượt xem:   189 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp Đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp
Năm 2022, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị của tỉnh Phú Yên đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế theo chỉ đạo Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có sự phục hồi phát triển mạnh mẽ, an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường. Năm 2022, dự ước có 13/17 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch đề ra.
Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Lê Tấn Hổ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
Đồng chí Lê Tấn Hổ cho biết, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình hành động, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Chương trình hành động, Nghị quyết về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 01, 02 thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ, Kế hoạch hành động số 121 triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, các văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trong các kỳ họp thường kỳ Chính phủ và Nghị quyết của UBND tỉnh chỉ đạo trong các kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ...
Các khu vực của nền kinh tế cơ bản phục hồi và có mặt khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) ước tăng 7,46%, vượt kế hoạch giao. Từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sinh thái, hiện đại, giá trị gia tăng cao. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 3,2% so với cùng kỳ, trong đó nông nghiệp tăng 2,4%, lâm nghiệp tăng 8,3% và thủy sản tăng 4,2%.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong năm, có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đạt 17,4 tiêu chí/xã, có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 09 vườn mẫu nông thôn mới, 02 huyện nông thôn mới.
Sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi và có mặt phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp ước 20.460 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại và dịch vụ phục hồi ở tất cả các lĩnh vực và tăng cao so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt  43.762 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch năm, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 236 triệu USD, vượt 14% kế hoạch năm, tăng 12,9%. Tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên ước đạt 2,2 triệu lượt khách, gấp 5,9 lần so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 7.100 lượt, gấp 4 lần; doanh thu hoạt động du lịch đạt 2.760 tỷ đồng, gấp 7,2 lần, trong đó doanh thu lưu trú đạt 372,8 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ.
Nhiều giải pháp được tập trung triển khai để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năm qua, đã cấp mới đăng ký 505 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 4.231 tỷ đồng (tăng 48,5% số doanh nghiệp và 22,8% số vốn so với cùng kỳ); có 152 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 18,75% và 81 doanh nghiệp giải thể, tăng 20,89%. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.163 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 77.395 tỷ đồng. Hoạt động của hợp tác xã cơ bản ổn định, toàn tỉnh hiện có 172 hợp tác xã, 02 liên hiệp hợp tác xã, 63 tổ hợp tác đang hoạt động, tăng 11 hợp tác xã và 01 liên hiệp hợp tác xã so với cuối năm 2021.
Công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng. Đã tiếp xúc và đồng hành với khoảng 23 nhà đầu tư khảo sát địa điểm, nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh trên các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản, sân golf, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, công nghiệp…Trong năm, đã chấp thuận chủ trương đầu tư 22 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 3.485 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 07 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 8.720 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 17 dự án.
Cùng với đó, Tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội miền núi và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. GRDP bình quân đầu người khu vực miền núi đạt từ 20-26 triệu đồng/người; 100% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trạm y tế; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường ở các cấp học nâng lên. Các địa phương đang tập trung triển khai đầu tư các chương trình, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII
Song song với phát triển kinh tế, Tỉnh luôn quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng xã hội theo quy định,  đảm bảo an sinh xã hội và các lĩnh vực về văn hóa - xã hội. Trong năm 2022, đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề các hệ cho 9.831 người, vượt 22,88% kế hoạch, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh lên 74%; đã giải quyết việc làm cho 25.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 500 người. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi thất nghiệp bình quân toàn tỉnh chiếm khoảng 2,66%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị chiếm 3,52%, khu vực nông thôn chiếm 2,27%. Công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, cuộc sống thường xuyên được quan tâm.
Triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả nhiệm vụ dạy và học phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đến nay toàn tỉnh có 102/361 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 28,2%. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều cố gắng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp khống chế, kiểm soát dịch Covid-19; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 93%. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của tỉnh diễn ra khá sôi nổi. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, giữ vững ổn định.
Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo; đã tập trung đầu tư, từng bước hoàn thiện Chính quyền điện tử, góp phần giải quyết thủ tục hành chính hoạt động ổn định, phục vụ tốt người dân. Công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội còn chậm và đạt thấp so với mức bình quân chung của cả nước; có 04/17 chỉ tiêu dự ước thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, trong đó thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 80,77% kế hoạch, giảm 28,5% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh tuy đã phục hồi, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể tăng so với năm trước. Hoạt động đầu tư xây dựng chưa có khởi sắc; tổng vốn đầu tư tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai nhiều dự án còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so kế hoạch và bình quân chung cả nước...
Quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023
Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn, thách thức, UBND tỉnh đã xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2023. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,0%; tổng kim ngạch xuất khẩu 240 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn 8.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 21.000 tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới 77,1%; giải quyết việc làm 25.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 93,45%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cơ bản đạt 100%, trong đó tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn đạt trên 52% ; tỷ lệ che phủ rừng 47%...
Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số giải pháp trọng tâm như tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời chỉ đạo xây dựng, ban hành ngay từ đầu năm kịch bản chỉ đạo, điều hành nền kinh tế tỉnh trong năm 2023, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo từng tháng, từng quý, để phấn đấu quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023 đề ra.
UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2030, đảm bảo sát hợp tình hình phát triển nông nghiệp địa phương, từng bước hướng dẫn, khuyến khích phát triển các vùng nuôi thủy sản thâm canh công nghệ cao, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm chất lượng và kế hoạch; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh như chế biến nông - lâm - thủy sản, năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối; chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao.
Nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ, sản phẩm du lịch mang thương hiệu Phú Yên, theo hướng xanh, sạch, bền vững và chất lượng. Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn, có sự tham gia trực tiếp của người dân vào hoạt động du lịch.
Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp sớm ổn định, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, nhất là dự án lớn, tạo điểm nhấn, sức bật cho nền kinh tế.
Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý I/2023. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội...
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ nhấn mạnh: Nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 hết sức nặng nề, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, chung sức, chung lòng, đề cao tinh thần, cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.
 
Nguồn: phuyen.gov.vn
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 52
accessibility Hôm qua: 245
account_circle Trong tháng: 38.479
account_box Trong năm: 18.252
supervisor_account Tổng truy cập: 589.733