Phú Yên tập trung triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nông dân

Cập nhật lúc:   15:51:42 - 04/03/2021 Số lượt xem:   92 Người đăng:   Văn phòng phát triển bền vững
Phú Yên tập trung triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nông dân
Cơ quan chức năng đi thăm đồng, kiểm tra sâu bệnh trong những ngày đầu năm. Ảnh nguồn: sonongnghieppy.gov.vn/
 
Ngày 02/3, UBND tỉnh Phú Yên có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.
Trong đó, UBND Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện các chính sách chuyển đổi, bố trí phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực. Triển khai thực hiện các mô hình, chương trình xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, cánh đồng lớn... Cơ cấu lại, phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản theo hướng giá trị gia tăng và bền vững; tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là việc xây dựng các nhà máy chế biến sâu nông sản. Có giải pháp phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái phát triển nông nghiệp và gắn với việc phát huy hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên nước, đất, rừng.Kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi trên thị trường; chỉ đạo các đơn vị trạm, trại trực thuộc sản xuất, cung cấp các giống cây trồng,  vật nuôi có chất lượng và năng suất cao, phù hợp với địa bàn tạitỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hành sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị, liên kết 6 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng, nhà phân phối).
Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng đến việc phát triển nuôi biển, khai thác thủy sản bền vững gắn với chế biến sâu.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất, ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ cho khu vực miền núi để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đào tạo nghề; khuyến nông, phát triển thị trường tiêu thụ sảnphẩm. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, cơ quan liên quan trong quá trình lập, tích hợp vào quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến 2050, trong đó cần chú trọng đến liên kết vùng, đặc biệt là chuỗi giá trị sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, tạo động lực phát triển hiệu quả và bền vững.
Hội Nông dân Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và nông dân; chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà nông dân đang gặp phải và mong muốn được tháo gỡ; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới hội viên, nông dân về những nội dung, vấn đề đã được Thủ tướng chỉ đạo tại Công văn số 10097/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ. Trước mắt, Hội cần phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nông dân về đất đai, vốn đầu tư, chuyển giao tiến bộ khoa học, dạy nghề, phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, phát triển các hình thức kinh tế tập thể…
Văn phòng PTBV
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 129
accessibility Hôm qua: 681
account_circle Trong tháng: 57.322
account_box Trong năm: 52.735
supervisor_account Tổng truy cập: 352.314