Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030

01/04/2021 13:32:16
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Ngày 24/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 429/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030

Phú Yên mời tư vấn quốc tế lập quy hoạch chiến lược phát triển

24/02/2021 14:12:39
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Mời tư vấn quốc tế có kinh nghiệm và năng lực lập quy hoạch phát triển là bước đi quan trọng để Phú Yên cụ thể hoá tầm nhìn phát triển nhanh, bền vững giai đoạn tới.

Công ty tư vấn Đức và Singapore tham gia quy hoạch Phú Yên đến 2030

Phú Yên đang thực hiện chiến lược quy hoạch dài hơi với mục tiêu xây dựng thành trung tâm kinh tế, xã hội duyên hải Nam Trung bộ
25/01/2021 18:31:17
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Hai đơn vị tư vấn quy hoạch gồm Công ty Roland Berge, Công ty Surbana Jurong vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch Phú Yên giai đoạn 2021-2030.

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020

25/01/2021 18:30:22
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành

Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên

25/01/2021 18:29:30
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triền khai lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phú Yên: Tìm nhà thầu lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Đô thị Tuy Hòa, Phú Yên tương lai sẽ được quy hoạch và sắp xếp lại
25/01/2021 18:28:24
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai lập quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đề xuất tư vấn quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

05/10/2020 08:33:01
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Sáng 3/10, các đồng chí: Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chí Hiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe các đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo đề xuất quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian tới.

Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017: Còn nhiều thách thức và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

12/06/2020 15:24:21
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Cho tới thời điểm này, đã có nhiều nghiên cứu kể cả lý thuyết và thực tiễn chứng minh những lợi ích khi thực hiện theo Luật Quy hoạch năm 2017, như: tích hợp quy hoạch, đảm bảo không có sự chồng chéo giữa các quy hoạch với nhau… Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Luật đang bộc lộ nhiều vấn đề đối với quy hoạch về quy trình thực hiện và nội dung. Bài viết này chỉ trình bày những vấn đề liên quan đến quy hoạch tỉnh.

Quyết định Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

13/12/2019 10:04:19
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Quyết định Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên
15/08/2019 01:43:33
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020 đã được UBDN Tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 với những nội dung chính như sau:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên
15/08/2019 01:32:01
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 122/2008/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 8 năm 2008 với những nội dung chính sau:

Quy hoạch rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tình Phú Yên

15/08/2019 01:29:16
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
1. Quan điểm phát triển: - Đảm bảo cung cấp thường xuyên và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên các tuyến đường của Tỉnh đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trên địa bàn Tỉnh.

Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng cao nguyên Vân Hòa đến năm 2020

05/08/2019 06:11:12
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Ngày 02/8/2011, UBND Tỉnh Phú Yên đã bán hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng cao nguyên Vân Hòa đến năm 2020.

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến năm 2020

04/08/2019 21:32:05
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa đến năm 2020 được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13 tháng 07 năm 2010 với mục tiêu tổng quát của Quy hoạch

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

04/08/2019 21:31:59
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Ngày 07 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định số 1924/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung.

Phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH TP. Tuy Hòa đến năm 2020

04/08/2019 21:24:30
|
Quy hoạch kinh tế - xã hội
Ngày 13/10/2010 UBND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 1551/QĐ-UBND phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Thành phố Tuy Hòa đến năm 2020.
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 101
accessibility Hôm qua: 681
account_circle Trong tháng: 57.294
account_box Trong năm: 52.707
supervisor_account Tổng truy cập: 352.286