Phú Yên: Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị An Mỹ huyện Tuy An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Cập nhật lúc:   10:07:15 - 29/09/2021 Số lượt xem:   454 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Ảnh minh họa – Nguồn sưu tầm Internet Ảnh minh họa – Nguồn sưu tầm Internet
Ngày 22/9/2021, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị An Mỹ huyện Tuy An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, với các nội dung chính như:
1 . Phạm vi ranh giới nghiên cứu là toàn bộ ranh giới hành chính của xã An Mỹ với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 1.354,5 ha.
2. Mục tiêu phát triển đô thị:
Cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống đô thị theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đã được phê duyệt, Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; phù hợp với chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.
Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn về phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTV-QH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và lồng ghép các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; xây dựng danh mục, lộ trình nâng loại đô thị An Mỹ; xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị mới, mở rộng, cải tạo, tái thiết đô thị có chức năng chuyên biệt trên địa bàn, từ đó xác định kế hoạch đầu tư các dự án xây dựng phát triển, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí về phân loại đô thị còn yếu, đảm bảo chất lượng cơ sở hạ tầng đô thị theo phân loại.
Xây dựng lộ trình thực hiện, nguồn vốn thực hiện nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ cần làm (thông qua các kế hoạch, chương trình, dự án) để đạt được mục tiêu của chương trình.
Phối hợp lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, dự án đã và đang triển khai của các ngành trên địa bàn đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để phát triển đô thị trong các giai đoạn 2120 - 2025, 2026 - 2030 và 2031 – 2035.
3. Các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị An Mỹ
STT Tiêu chuẩn Hiện trạng Quyết
định
1659/QĐ-
TTg
Nghị
quyết
1210/2016/
BTVQH13
Đề
xuất
2025
Đề
xuất
2035
1 Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2/người) 28,84 29 29 29 ≥29
2 Tỷ lệ nhà kiên cố 87% 75% 85% ≥87% 100%
3 Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng 10,5% ≥20% 11% 11% ≥20%
4 Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng 0,5% 2-5% 1-2% ≥2%; nâng
cấp chất
lượng phục
vụ
Tỷ lệ vận tải hành khách
công cộng
5 Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch 97,32% 70% 90% 100% 100%
6 Tiêu chuẩn cấp nước
(lít/người.ngđ)
40 90 80 80 ≥90
7 Tỷ lệ bao phủ của hệ
thống thoát nước
21% 80-90% 80-90% 80% 90%
8 Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý 0% 60% 11% 15% 50%
9 Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm 50% 100%   90% 100%
10 Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 50% 95%   95% 100%
11 Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch (%) 30% 25%   25% 25%
12 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý 60% 90% 60% 70% 90%
13 Tỷ lệ chiếu sáng đường chính 85% 90% 80% 100%; nâng
cấp chất lượng, công nghệ
14 Tỷ lệ chiếu sáng ngõ
hẻm
27% 85% 50 50% 85%
15 Đất cây xanh (m2/người) 568,8 5 7 Trồng và bảo
vệ rừng, phát
triển và cải
tạo cảnh quan
cây xanh
16 Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị (m2/người) 0,7 3-5 3 Phát triển cây xanh công cộng
4. Khu vực phát triển đô thị
Khu vực tập trung phát triển đô thị được xác định theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 06/06/2018).
4.1. Vùng cải tạo chỉnh trang: Được phát triển trên cơ sở khu vực dân cư hiện hữu, tiến hành chỉnh trang đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch.
4.2. Vùng phát triển đô thị mới dự kiến bố trí:
- Khu vực phía Tây Quốc lộ 1.
- Khu vực dọc trục đường ĐT.649 (thôn Giai Sơn).
4.3. Vùng trung tâm (vùng lõi đô thị)
Phát triển khu vực dân cư hiện hữu trên cơ sở hiện trạng dân cư, phát triển lan toả theo các hướng, phía Đông Bắc đến khu vực Bàu Súng, phía Nam đến ranh giới xã An Chấn, phía Tây đến Quốc lộ 1.
- Khu đô thị số 1:
+ Vị trí: Khu dân cư phát triển mới phía Tây Quốc lộ 1, dân cư mật độ trung bình.
+ Quy mô diện tích: Khoảng 85 ha.
+ Quy mô dân số: Năm 2025: 3.000 người, năm 2030: 4.000 người.
+ Chức năng: Khu dân cư phát triển mới.
- Khu đô thị số 2:
+ Vị trí: Khu hành chính, dân cư trung tâm hiện hữu, phía nam đô thị, dọc tuyến ĐT.643.
+ Quy mô diện tích: Khoảng 137,3 ha.
+ Quy mô dân số: Năm 2025: 6.000 người, năm 2030: 8.500 người
+ Chức năng: Khu dân cư hiện hữu cải tạo chỉnh trang, khu hỗn hợp, khu nhà vườn gắn kết không gian cảnh quan Bàu Súng.
- Khu đô thị số 3:
+ Vị trí: Phía Đông đô thị, dọc trục đường ĐT.649.
+ Quy mô diện tích: Khoảng 119,5 ha.
+ Quy mô dân số: Năm 2025: 4.500 người, năm 2030: 6.500 người.
+ Chức năng: Khu dân cư hiện hữu cải tạo kết hợp xây dựng mới, với loại hình dân cư kết hợp thương mại dịch vụ.
- Khu dân cư làng xóm - trang trại: Ngoài ba khu dân cư tập trung nêu trên, địa bàn đô thị An Mỹ còn có các nhóm dân cư rải rác bám dọc các trục đường liên thôn, các khu dân cư phát triển theo mô hình trang trạng ở thôn Phú Hoà, quy mô khoảng 1.000 người.
Đối với các nhóm dân cư sống rải rác: Định hướng khoanh vùng hạn chế phát triển, khuyến khích người dân chuyển về sống tại các khu dân cư tập trung để được hưởng các đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Tải Quyết định 1298/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 tại đây
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 337
accessibility Hôm qua: 457
account_circle Trong tháng: 34.082
account_box Trong năm: 150.885
supervisor_account Tổng truy cập: 450.464