Quyết định Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật lúc:   10:04:19 - 13/12/2019 Số lượt xem:   1998 Người đăng:   Văn phòng phát triển bền vững
Quyết định Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2040/QĐ-UBND).
Trong đó, giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên là cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Điều 11 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 245
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 29.535
account_box Trong năm: 93.726
supervisor_account Tổng truy cập: 393.305