Thông báo Thông báo

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2023

12/01/2023 09:26:14
|
Thông báo
Thực hiện Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ qui định Quy trình tiếp công dân

Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

06/04/2021 16:37:06
|
Thông báo
Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược) thuộc dự án Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

01/04/2021 15:21:28
|
Thông báo
Căn cứ Thông báo số 86/TB-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Lê Tấn Hổ tại Hội nghị phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19

29/03/2021 14:05:28
|
Thông báo
Thực hiện Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19,

Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An

22/02/2021 10:15:01
|
Thông báo
Ngày 19/02/2021, UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 237/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An

Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX

08/02/2021 13:53:01
|
Thông báo
Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX ngày 05/02/2021 V/v áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương

Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

03/02/2021 11:09:55
|
Thông báo
Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Phú Yên

26/01/2021 13:48:57
|
Thông báo
V/v Phê duyệt đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại số 296 Trần Hưng Đạo, Phường 6, thành phố Tuy Hòa

Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên

15/01/2021 16:12:22
|
Thông báo
Quyết định Về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020.

15/01/2021 07:58:57
|
Thông báo
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên

13/01/2021 10:16:44
|
Thông báo
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và các sở, ban, ngành

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên

13/01/2021 09:38:24
|
Thông báo
Quyết định chủ trương đầu tư dự án (Điều chỉnh): Trông rừng kinh tế

Văn bản số 100/UBND-KGVX ngày 08 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên

08/01/2021 14:30:47
|
Thông báo
V/v thực hiện nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên

05/01/2021 13:31:14
|
Thông báo
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2021

Chương trình Hành động số 03-CTr/TU ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy Phú Yên

21/12/2020 10:19:45
|
Thông báo
Chương trình Hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết số 303/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên

21/12/2020 10:12:32
|
Thông báo
Nghị quyết Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
1 2 3 4 [1/4]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 47
accessibility Hôm qua: 244
account_circle Trong tháng: 40.243
account_box Trong năm: 10.926
supervisor_account Tổng truy cập: 582.407