Thông báo Thông báo

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   15:21:28 - 01/04/2021 Số lượt xem:   1306 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
Căn cứ Thông báo số 86/TB-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Lê Tấn Hổ tại Hội nghị phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 159 HTX và 01 Liên hiệp HTX đang hoạt động,  các HTX từng bước được củng cố, đổi mới về tổ chức quản lý, vốn quỹ, về trách nhiệm và quan hệ thành viên với HTX, hoạt động gắn kết hơn với lợi ích của thành viên, khắc phục tình trạng thua lỗ, bảo tồn nguồn vốn, kinh doanh có lãi. Hoạt động liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với doanh nghiệp trong hoạt động kinh tế được chú trọng, đã xuất hiện nhiều mô hình chuỗi giá trị trong các HTX sản xuất nông nghiệp. Qua đó, HTX tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể. Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, nồng cốt là HTX bền vững trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của HTX, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên. Thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia kinh tế tập thể, HTX, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện công bằng xã hội. Nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực kinh tế tập thể trong xã hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thiết lập đường dây nóng tiếp nhận những thông tin phản ánh, kiến nghị của HTX, Liên Hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Phú Yên, qua đó kịp thời tổng hợp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn để hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển./.

Đính kèm Thông báo số 24/TB-SKHĐT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên, chi tiết xem tại đây
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 55
accessibility Hôm qua: 244
account_circle Trong tháng: 40.251
account_box Trong năm: 10.934
supervisor_account Tổng truy cập: 582.415