Thông báo Thông báo

Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật lúc:   16:37:06 - 06/04/2021 Số lượt xem:   4494 Người đăng:   Phòng đấu thầu, thẩm định, giám sát đầu tư
Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược) thuộc dự án Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ “V/v phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1376/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 “V/v Phê duyệt Dự toán nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; số 1885/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 “V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; số 2047/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 “V/v Điều chỉnh kế hoạch vốn để tiếp tục thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; số 390/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 “V/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và các văn bản khác có liên quan,
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Hồ sơ mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược) thuộc dự án Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên xin thông báo đến các Đơn vị tư vấn, các chuyên gia, doanh nghiệp có chức năng tư vấn lập quy hoạch tỉnh biết, quan tâm tham gia thực hiện gói thầu.
- Tải Quyết định số 43/QĐ-SKHĐT ngày 31/3/2021 tại đây.
- Tải Hồ sơ mời quan tâm tại đây.
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 116
accessibility Hôm qua: 236
account_circle Trong tháng: 45.914
account_box Trong năm: 47.603
supervisor_account Tổng truy cập: 508.016