Thông báo Thông báo

Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật lúc:   16:37:06 - 06/04/2021 Số lượt xem:   4895 Người đăng:   Phòng đấu thầu, thẩm định, giám sát đầu tư
Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược) thuộc dự án Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ “V/v phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1376/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 “V/v Phê duyệt Dự toán nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; số 1885/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 “V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; số 2047/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 “V/v Điều chỉnh kế hoạch vốn để tiếp tục thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; số 390/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 “V/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và các văn bản khác có liên quan,
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Hồ sơ mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược) thuộc dự án Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên xin thông báo đến các Đơn vị tư vấn, các chuyên gia, doanh nghiệp có chức năng tư vấn lập quy hoạch tỉnh biết, quan tâm tham gia thực hiện gói thầu.
- Tải Quyết định số 43/QĐ-SKHĐT ngày 31/3/2021 tại đây.
- Tải Hồ sơ mời quan tâm tại đây.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 55
accessibility Hôm qua: 244
account_circle Trong tháng: 40.251
account_box Trong năm: 10.934
supervisor_account Tổng truy cập: 582.415