Thông báo Thông báo

Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhật lúc:   15:38:56 - 10/01/2022 Số lượt xem:   6772 Người đăng:   Thanh tra sở
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-SKHĐT ngày 30/5/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên, trong đó: quy định Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở “Giám đốc Sở tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở vào ngày 15 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì tiếp vào ngày làm việc ngay sau đó”.
Để thuận tiện cho việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Thanh tra Sở dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở như sau:
- Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút;
- Chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.
1. Tháng 01, tiếp công dân vào ngày thứ 2 ngày 17/01/2022;
2. Tháng 02, tiếp công dân vào ngày thứ 3 ngày 15/02/2022;
3. Tháng 3, tiếp công dân vào ngày thứ 3 ngày 15/3/2022;
4. Tháng 4, tiếp công dân vào ngày thứ 6 ngày 15/4/2022;
5. Tháng 5, tiếp công dân vào ngày thứ 2 ngày 16/5/2022;
6. Tháng 6, tiếp công dân vào ngày thứ 4 ngày 15/6/2022;
7. Tháng 7, tiếp công dân vào ngày thứ 6 ngày 15/7/2022;
8. Tháng 8, tiếp công dân vào ngày thứ 2 ngày 15/8/2022;
9. Tháng 9, tiếp công dân vào ngày thứ 5 ngày 15/9/2022;
10. Tháng 10, tiếp công dân vào ngày thứ 2 ngày 17/10/2022;
11. Tháng 11, tiếp công dân vào ngày thứ 3 ngày 15/11/2022;
12. Tháng 12, tiếp công dân vào ngày thứ 5 ngày 15/12/2022.
Thanh tra Sở đề nghị Văn phòng Sở niêm yết công khai tại Bảng lịch công tác cơ quan, đồng thời lên lịch tiếp công dân (trên bảng lịch họp hàng tuần) đối với  tuần có lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở (trường hợp Giám đốc đi công tác thì Văn phòng Sở sắp xếp bố trí lại thời gian cụ thể cho phù hợp)./.
                                                                                                                                                       CHÁNH THANH TRA
                                                                                                                                                             (Đã ký)
                                                                                                                                                         Đào Quang Thanh
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 114
accessibility Hôm qua: 238
account_circle Trong tháng: 39.287
account_box Trong năm: 82.671
supervisor_account Tổng truy cập: 543.084