Thông báo Thông báo

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2023

Cập nhật lúc:   09:26:14 - 12/01/2023 Số lượt xem:   2025 Người đăng:   Thanh tra sở
Thực hiện Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ qui định Quy trình tiếp công dân
Ngày 05/01/2023, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đã ký Thông báo số 01/TB-SKHĐT, cụ thể như sau:
I. Địa điểm tiếp công dân
Phòng Tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, địa chỉ số 02 Điên Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
II. Lịch tiếp công dân  
1. Tiếp công dân định kỳ
Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo; trường hợp Giám đốc Sở bận công tác đột xuất sẽ thông báo dời lịch tiếp công dân sang thời gian khác.
Lịch cụ thể: Văn phòng Sở niêm yết công khai tại Bảng lịch công tác cơ quan, trên bảng lịch họp hàng tuần đối với tuần có lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở, đồng thời đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Sở https://phuyendpi.phuyen.gov.vn và trang thông tin doanh nghiệp và đầu tư: http://ipcphuyen.gov.vn.
2. Tiếp công dân đột xuất
Đối với vụ việc phức tạp theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan cấp trên, Giám đốc Sở sẽ tiếp công dân đột xuất.
3. Tiếp công dân thường xuyên
Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.
III. Thời gian tiếp công dân  
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Tải Thông báo số 01/TC-SKHĐT ngày 05/01/2023 tại đây.
Nguồn: Thanh tra Sở KH&ĐT Phú Yên
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 77
accessibility Hôm qua: 245
account_circle Trong tháng: 38.504
account_box Trong năm: 18.277
supervisor_account Tổng truy cập: 589.758