Thông báo Thông báo

Chuyển đổi dữ liệu đăng ký Hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã

Cập nhật lúc:   09:20:44 - 05/08/2019 Số lượt xem:   3470 Người đăng:   Administrator
Triển khai thực hiện Văn bản số 68/ĐKKD-CSDL ngày 19/3/2019 của Cục quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v chuyển đổi dữ liệu đăng ký Hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. Trong thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Đăng ký tài khoản đăng nhập phần mềm chuyển đổi dữ liệu đăng ký HTX vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX; Triển khai rà soát dữ liệu.

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

            Triển khai thực hiện Văn bản số 68/ĐKKD-CSDL ngày 19/3/2019 của Cục quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v chuyển đổi dữ liệu đăng ký Hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. Trong thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Đăng ký tài khoản đăng nhập phần mềm chuyển đổi dữ liệu đăng ký HTX vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX; Triển khai rà soát dữ liệu.

              Đến nay, Sở Kế Hoạch và Đầu tư đã tổng hợp danh sách HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX của tỉnh phân theo từng địa bàn cụ thể. Để tiếp tục thực hiện chuyển đổi dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện lưu trữ tài liệu đính kèm (Scan):

Scan Hồ sơ gốc bản giấy sang hồ sơ điện tử (Mỗi lần đăng ký thành lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký HTX sẽ tương ứng với một bộ hồ sơ):

+ Định dạng đuôi Pdf;

+ Cách đặt tên hồ sơ điện tử: Năm[yyyy]_Tên tài liệu viết tắt, số lần đăng ký_PDF;

* Thông tin hồ sơ gốc bản giấy được scan phải trùng khớp với thông tin HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX theo các danh sách tải tại địa chỉ http://phuyendpi.phuyen.gov.vn

2. Thực hiện nhập, chuyển đổi thông tin đã đăng ký, như sau:

- Truy cập vào phần mềm chuyển đổi dữ liệu theo điạ chỉ đăng nhập https://formhtx.dkkd.gov.vn/.

- Cán bộ nhập liệu đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân được Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp (Danh sách tài khoản đăng nhập đính kèm).

- Thực hiện nhập dữ liệu (Theo Tài liệu hướng dẫn chi tiết đính kèm).

          Đề nghị Quý cơ quan hoàn tất việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký HTX, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và có Văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa. Địa chỉ email: phongdoanhnghiepskhdt@gmail.com) trước ngày 06/5/2019 để tổng hợp và báo cáo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

           Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý cơ quan liên hệ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu, Điện thoại: 08044722) hoặc Phòng Doanh nghiệp, KTTT và Tư nhân – Sở Kế hoạch và Đầu tư, Điện thoại: 0934735573, gặp chị Thư để được hỗ trợ.

             Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện./.

Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 75
accessibility Hôm qua: 445
account_circle Trong tháng: 3.377
account_box Trong năm: 152.124
supervisor_account Tổng truy cập: 238.956