Thông báo Thông báo

Văn bản số 4505/UBND-KGVX ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   13:39:28 - 31/08/2020 Số lượt xem:   245 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
V/v Thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 với kết quả tối ưu cả 2 nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia, Bộ Y tế và UBND tỉnh;

Xem chi tiết Văn bản số 4505/UBND-KGVX ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên
Kèm theo Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 224
accessibility Hôm qua: 200
account_circle Trong tháng: 55.853
account_box Trong năm: 183.543
supervisor_account Tổng truy cập: 270.375