Thông báo Thông báo

Văn bản số 4992/UBND-KGVX ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   09:04:23 - 25/09/2020 Số lượt xem:   108 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
V/v thực hiện Thông báo số 337TB-VPCP ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
Thực hiện Thông báo số 337TB-VPCP ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của UBND tỉnh, trong đó:

Chi tiết Văn bản số 4992/UBND-KGVX ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên
Đ
ính kèm Thông báo số 337TB-VPCP ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 247
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 29.537
account_box Trong năm: 93.728
supervisor_account Tổng truy cập: 393.307