Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

(Ảnh: Sưu tầm internet)
08/06/2022 15:55:15
|
Hướng dẫn các thủ tục hành chính
Vừa qua UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết ,trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. ​Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2 tháng 6 năm 2022.
1 [1/1]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 76
accessibility Hôm qua: 245
account_circle Trong tháng: 38.503
account_box Trong năm: 18.276
supervisor_account Tổng truy cập: 589.757