Tin tức và sự kiện Tin tức và sự kiện

Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2020

Cập nhật lúc:   16:06:17 - 21/01/2020 Số lượt xem:   309 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
Ngày 18/01/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2019, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.
Ngày 18/01/2020,  UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2019, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị với sự tham gia của Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương và gần 40 doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thế đã có bài phát biểu về kết quả triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2019. Theo đó, năm 2019 với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, việc thu hút đầu tư được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm và đã có những chủ trương, chính sách và cách làm mới đem lại kết quả đáng kể, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn đã đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Kết quả năm 2019, tỉnh Phú Yên đã cấp Chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 45 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.495,2 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh cấp 38 dự án với tổng vốn đầu tư là 2.985,55 tỷ đồng; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cấp 03 dự án với tổng vốn đầu tư là 42 tỷ đồng; Ban Quản lý KNN ƯDCNC đã cấp 04 dự án với tổng vốn đầu tư là 467,6 tỷ đồng.
Năm 2019 đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 455 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 5.790 tỷ đồng (giảm 8,3% doanh nghiệp và giảm 9,4% số vốn so với cùng kỳ), 74 doanh nghiệp giải thể chấm dứt hoạt động. Lũy kế đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh có 3.155 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký là 62.597,4 tỷ đồng. Cơ cấu ngành nghề sản xuất, kinh doanh đa dạng, phong phú, xây dựng được một số sản phẩm, thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế như dược phẩm, đường RE, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách tỉnh.
Hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 68.738 lao động; tiền lương, thu nhập của người lao động từng bước được nâng lên qua các năm. Tiền lương bình quân của người lao động toàn tỉnh: 5,75 triệu đồng/người/tháng, trong đó: tiền lương bình quân người lao động trong doanh nghiệp dân doanh: 5,5 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp FDI: 5,8 triệu đồng/người/tháng. Chế độ, chính sách đối với người lao động đã được chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện theo quy định của pháp luật, đời sống người lao động từng bước được cải thiện, quan hệ lao động trong doanh nghiệp hài hòa, ổn định và ngày càng tiến bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Doanh thu từ các doanh nghiệp năm 2019 là 63.166 tỷ đồng (trong đó doanh nghiệp FDI đạt 8.496 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13,5%), đóng góp của các doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước: 2.355 tỷ đồng (trong đó doanh nghiệp FDI 282 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 12%).
Cộng đồng doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang khu vực công nghiệp, dịch vụ, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Đội ngũ doanh nhân của tỉnh cũng đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhiều doanh nhân trưởng thành từ thực tiễn, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng và phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh so với các tỉnh trong khu vực và cả nước còn ít, quy mô doanh nghiệp nhỏ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp yếu. Hầu hết là doanh nghiệp gia đình, năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị công ty của các doanh nghiệp tỉnh còn rất hạn chế, thiếu chiến lược kinh doanh và tầm nhìn. Cơ cấu ngành nghề kinh doanh còn chưa hợp lý, hầu hết công nghệ sản xuất ở mức trung bình; năng suất lao động thấp, mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng, chất lượng còn thấp; khả năng tiếp cận nguồn vốn, đất đai để mở rộng sản xuất kinh doanh còn hạn chế.
Hội nghị gặp mặt đối thoại doanh nghiệp và nhà đầu tư là một hoạt động thường niên. Đây là dịp để các nhà đầu tư, doanh nghiệp chia sẻ về các thuận lợi và khó khăn trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời, cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe và giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, hướng đến môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch, bình đẳng trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội nghị này, Lãnh đạo tỉnh mong muốn được tiếp tục lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án đầu tư tại tỉnh để có giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời; đồng thời, cũng rất muốn được nghe các đề xuất, hiến kế của doanh nghiệp, nhà đầu tư để có những giải pháp, chính sách phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nói chung và sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng trong thời gian tới./.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 3
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 1.928
account_box Trong năm: 150.675
supervisor_account Tổng truy cập: 237.507