Tin tức và sự kiện Tin tức và sự kiện

Triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA

Cập nhật lúc:   07:41:28 - 22/09/2020 Số lượt xem:   28 Người đăng:   Văn phòng phát triển bền vững
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch là tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU cho các đối tượng có thể chịu tác động như cơ quan quản lý nhà nước, hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, người lao động,… thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, các lớp tập huấn, hội thảo, ấn phẩm, tài liệu nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần thiết để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA.

Chú trọng tập huấn cho các cán bộ quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp về một số lĩnh vực như: thuế, quy tắc xuất xứ, đầu tư, dịch vụ, hải quan, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường,… nhằm hiểu rõ, hiểu đúng, giúp việc tận dụng và thực thi Hiệp định được đầy đủ, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện rà soát văn bản pháp luật do tỉnh ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định, cam kết của Hiệp định EVFTA. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến nội dung, triển khai, thực thi Hiệp định; đồng thời thông tin, triển khai cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu và áp dụng vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông dân… phù hợp với cam kết quốc tế; đồng thời, chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng của tỉnh có khả năng chịu tác động từ việc thực thi Hiệp định; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, triển khai, thông tin về pháp luật điều chỉnh các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với cam kết trong EVFTA, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn cho các tổ chức công đoàn, các tổ chức của người lao động tại cơ sở của doanh nghiệp. Xây dựng, triển khai các chính sách xã hội, hỗ trợ dạy nghề để chuyển đổi nghề, cung ứng các dịch vụ tư vấn việc làm để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh…

(Nguồn Mỹ Luận - https://phuyen.gov.vn/)

Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 41
accessibility Hôm qua: 279
account_circle Trong tháng: 53.796
account_box Trong năm: 181.486
supervisor_account Tổng truy cập: 268.318