Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc:   15:58:44 - 29/06/2021 Số lượt xem:   171 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án LinkSME triển khai Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp.
Các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong doanh nghiệp cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp.
Chương trình được triển khai với 6 nhóm hoạt động chính, gồm: xây dựng công cụ, nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyển đổi số cho doanh nghiệp; hình thành và tổ chức điều phối Mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp; triển khai hỗ trợ 100 doanh nghiệp là thành công điển hình về chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ phát triển giải pháp số; triển khai các hoạt động truyền thông cho Chương trình để tạo sự lan tỏa và kết nối.
Trong những năm tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hợp tác với Dự án USAID LinkSME để thực hiện mục tiêu của Chương trình đến năm 2025:
  • 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.
  • Tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sử dụng công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, kết nối các giải pháp.
  • Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là các thành công điển hình trong chuyển đổi số, hướng tới các doanh nghiệp sản xuất, chế biến.
  • Thiết lập Mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số.
Để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia Chương trình, các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác có thể truy cập vào website chính thức của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 -2025:  http://digital.business.gov.vn và trang Facebook của chương trình:http://facebook.com/chuyendoisodn/.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 225
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 29.515
account_box Trong năm: 93.706
supervisor_account Tổng truy cập: 393.285