Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu Nam Như

Cập nhật lúc:   09:35:41 - 26/07/2021 Số lượt xem:   87 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Ảnh: Minh họa Ảnh: Minh họa
Trên cơ sở các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1155/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Nam Như; số 1440/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 về điều chỉnh chủ trương đầu tư; Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Như.
Ngày 22/7/2021, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định số 991/QĐ-UBND Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Nam Như đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh lần đầu tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 19/8/2020, với những nội dung điều chỉnh như sau:
1. Nội dung điều chỉnh: Tiến độ thực hiện dự án: 07 tháng, kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh.
2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh.
Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã giao:
1. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Như: Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề nghị điều chỉnh; thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; nếu tiếp tục chậm tiến độ mà không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc không được cấp có thẩm quyền cho phép giãn, hoãn tiến độ theo quy định thì UBND tỉnh sẽ chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất mà không được khiếu nại, khiếu kiện dưới bất kỳ hình thức nào và tự chịu trách nhiệm về các chi phí có liên quan đến dự án mà Nhà đầu tư đã thực hiện; triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.
2. Ban Quản lý Khu kinh tế: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư; chủ động đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện dự án; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đảm bảo Nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.
3. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ Nhà đầu tư giải quyết nhanh các thủ tục hành chính có liên quan theo thẩm quyền để Nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư, nhằm đủ điều kiện khởi công và xây dựng hoàn thành dự án.
Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (điều chỉnh) số 1440/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.
Nguồn: ipcphuyen.gov.vn
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 99
accessibility Hôm qua: 397
account_circle Trong tháng: 30.922
account_box Trong năm: 120.337
supervisor_account Tổng truy cập: 419.916