Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Nhà máy điện gió xanh Sông Cầu – giai đoạn I của Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Sông Cầu

Cập nhật lúc:   08:09:56 - 29/07/2021 Số lượt xem:   176 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Dự án Nhà máy điện gió xanh Sông Cầu – giai đoạn I của Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Sông Cầu được UBND tỉnh phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 27/10/2020. Theo quy định dự án này thuộc diện phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Sông Cầu đã tích cực triển khai các thủ tục đầu tư liên quan đến đánh giá tác động môi trường của dự án. Hiện nay Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Hội đồng thẩm định thông qua đủ điều kiện phê duyệt
Ngày 26/07/2021, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Nhà máy điện gió xanh Sông Cầu – giai đoạn I của Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Sông Cầu tại Quyết định số 1001/QĐ-UBND để làm căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án.
Chủ dự án có các trách nhiệm:
1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định.
2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.
3. Trong quá trình thực hiện dự án. Nếu xảy ra sự cố hoặc gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường xunh quanh phải dừng ngay các hoạt động của dự án, tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố, thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý về môi trường và các cơ quan có liên quan nơi có dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý; tự chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại khi xẩy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát Chủ dự án thực hiện nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
--------------------
Tải Quyết định số 1001/QĐ-UBND tại đây.
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 73
accessibility Hôm qua: 397
account_circle Trong tháng: 30.896
account_box Trong năm: 120.311
supervisor_account Tổng truy cập: 419.890