Phú Yên trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch trước 30/9/2022

Cập nhật lúc:   11:03:54 - 12/05/2022 Số lượt xem:   270 Người đăng:   Trung tâm xúc tiến đầu tư
Phú Yên xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng; phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30/9/2022.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai hiệu quả công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021- 2030.

Theo đó, tỉnh Phú Yên yêu cầu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác quy hoạch trong sự phát triển từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Xác định rõ công tác quy hoạch là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác quy hoạch, coi đây là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công về thực hiện Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; để phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30/9/2022…

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương, các đơn vị tư vấn nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch trước ngày 30/9/2022.
 

Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch còn chồng chéo, chưa thống nhất, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, điều chỉnh phù hợp, kịp thời…

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm làm công cụ để chính quyền các cấp của tỉnh Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất quản lý, sử dụng trong việc hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đảm bảo tính khách quan, khoa học.

Đồng thời, là cơ sở xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể bố trí hợp lý không gian để giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các điều kiện bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài; đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược; hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong dài hạn.

Nguồn: baodautu.vn

» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 7
accessibility Hôm qua: 233
account_circle Trong tháng: 30.213
account_box Trong năm: 57.100
supervisor_account Tổng truy cập: 517.513