Nghị quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông phục vụ Khu Công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II, tỉnh Phú Yên

Cập nhật lúc:   09:45:54 - 25/12/2019 Số lượt xem:   211 Người đăng:   Phòng kinh tế đối ngoại
Hình ảnh mang tính chất minh họa Hình ảnh mang tính chất minh họa
Nghị quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông phục vụ Khu Công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II, tỉnh Phú Yên
Ngày 06/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 14 đã ban hành Nghị quyết số 196/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông phục vụ Khu Công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - khu vực II, tỉnh Phú Yên, với những nộ dung chính như sau:
 
Nội dung theo Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 29/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nội dung đề nghị điều chỉnh
- Tổng mức đầu tư dự án: 110.000 triệu đồng, trong đó:
+ Nguồn ngân sách Trung ương: 90.000 triệu đồng.
+ Phần còn lại: Từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Tổng mức đầu tư dự án: 110.000 triệu đồng, trong đó:
+ Nguồn ngân sách Trung ương: 60.000 triệu đồng.
+ Phần còn lại (khoảng 50.000 triệu đồng): Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Các nội dung khác:
- Giữ nguyên theo Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 29/10/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Trong trường hợp trong năm 2020 chưa thể cân đối bổ sung nguồn vốn cho dự án, giao UBND tỉnh rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn sang giai đoạn 2021-2025 (dự án chuyển tiếp).
(Nguồn: Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 14).
 
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 11
accessibility Hôm qua: 483
account_circle Trong tháng: 1.936
account_box Trong năm: 150.683
supervisor_account Tổng truy cập: 237.515