Nghị quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1)

Cập nhật lúc:   09:49:09 - 25/12/2019 Số lượt xem:   225 Người đăng:   Phòng kinh tế đối ngoại
Hình ảnh mang tính chất minh họa Hình ảnh mang tính chất minh họa
Nghị quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1)
Ngày 06/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 14 ban hành Nghị quyết số 198/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh chủ trương đâu tư dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1), với những nội dung chính như sau:
Nội dung theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 13/05/2016 và Văn bản số 342/HĐND-KTNS ngày 17/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Nội dung điều chỉnh
- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016 - 2019. - Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016 - 2020.
Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 13/05/2016 và Văn bản số 342/HĐND-KTNS ngày 17/10/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.
(Nguồn: Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 06/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 14).
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 482
accessibility Hôm qua: 470
account_circle Trong tháng: 1.924
account_box Trong năm: 150.671
supervisor_account Tổng truy cập: 237.503