Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị

22/11/2019 16:33:56
|
Thông tin doanh nghiệp
Ngày 18/11/2019 Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị “Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã – Thời cơ, thách thức trong bối cảnh mới” và Lễ ra mắt Hợp tác xã Lâm nghiệp Công nghệ cao tỉnh Phú Yên.

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 04/2019

12/11/2019 14:45:41
|
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 04/2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2019

12/11/2019 10:30:36
|
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 09/2019

12/11/2019 10:27:36
|
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 09/2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 08/2019

12/11/2019 10:24:05
|
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 08/2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 07/2019

12/11/2019 10:20:07
|
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 07/2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 06/2019

12/11/2019 10:16:45
|
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 06/2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 05/2019

12/11/2019 10:13:08
|
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 05/2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 03/2019

12/11/2019 10:05:50
|
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 03/2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 02/2019

12/11/2019 09:59:02
|
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 02/2019

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2019

12/11/2019 09:54:05
|
Thông tin doanh nghiệp
Báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2019

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, củng cố hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 và vận động thành lập các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên

15/08/2019 03:41:23
|
Thông tin doanh nghiệp
Ngày 04/4/2017, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND V/v Kiểm tra, rà soát, củng cố hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012 và vận động thành lập các hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 02 năm 2017

15/08/2019 03:27:54
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 24 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 284.500 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 05 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 5.700 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 01 năm 2017

15/08/2019 03:27:26
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 01 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 29 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 855.850 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 2.700 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 3 năm 2017

15/08/2019 03:23:37
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 51 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 145.839 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 08 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 8.500 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 4 năm 2017

15/08/2019 03:19:02
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 35 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 149.800 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 06 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 5.500 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 5 năm 2017

15/08/2019 03:17:49
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 28 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 99.090 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 04 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 6.740 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2017

15/08/2019 03:09:09
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 34 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 158.300 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 500 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 7 năm 2017

15/08/2019 03:07:22
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 51 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 93.170 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 03 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 1.220 triệu đồng;

Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN tháng 8 năm 2017

15/08/2019 03:05:21
|
Thông tin doanh nghiệp
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2017: I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới: 1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 37 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 100.190 triệu đồng. Trong đó: - Doanh nghiệp tư nhân: 06 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 5.250 triệu đồng;
1 2 3 [1/3]
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 98
accessibility Hôm qua: 349
account_circle Trong tháng: 25.683
account_box Trong năm: 25.683
supervisor_account Tổng truy cập: 112.515