Tình hình cấp GCN đăng ký doanh nghiệp tháng 4/2021

Cập nhật lúc:   08:34:54 - 14/05/2021 Số lượt xem:   1035 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:
1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 37 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 677,28 tỷ đồng. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 03 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 0,16 tỷ đồng;
- Công ty TNHH MTV: 15 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 44,3 tỷ đồng;
- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 11 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 279,22 tỷ đồng.
- Công ty cổ phần: 08 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 353,6 tỷ đồng.
* Phân theo lĩnh vực hoạt động chính:
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 02 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 56 tỷ đồng;
- Công nghiệp và xây dựng: 15 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 424,3 tỷ đồng;
- Thương mại và dịch vụ: 20 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 196,98 tỷ đồng.
2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới: 33 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 10 đơn vị;
- Văn phòng đại diện: 02 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 21 đơn vị.
II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi nội dung giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKHĐ và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 65 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 03 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 24 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 26 doanh nghiệp;
- Công ty Cổ phần: 12 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 12 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 08 đơn vị;
- Văn phòng đại diện: 01 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 03 đơn vị.
III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKDN, cấp lại GCN ĐKDN: 11 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 09 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKHĐ: 00 đơn vị.
IV. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh: 14 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 11 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 02 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động (số nộp hồ sơ): 01 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 01 đơn vị.
V. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn: 01 doanh nghiệp. Trong đó:
- Công ty TNHH MTV: 01 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn (Số nộp hồ sơ): 00 đơn vị.
VI.Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể: 08 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 02 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 02 doanh nghiệp;
- Công ty cổ phần: 03 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký chấm dứt hoạt động: 09 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 05 đơn vị;
- Văn phòng đại diện: 01 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 03 đơn vị.
Tải Danh sách danh nghiệp tháng 4/2021 tại đây
 
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 344
accessibility Hôm qua: 342
account_circle Trong tháng: 66.381
account_box Trong năm: 131.801
supervisor_account Tổng truy cập: 431.380