Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN trong tháng 06/2021

Cập nhật lúc:   09:29:35 - 09/07/2021 Số lượt xem:   5473 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:
1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 28 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 135,57 tỷ đồng. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 02 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 0,22 tỷ đồng;
- Công ty TNHH MTV: 14 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 62,85 tỷ đồng;
- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 06 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 9,1 tỷ đồng.
- Công ty cổ phần: 05 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 62,9 tỷ đồng;
- Công ty hợp danh: 01 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 0,5 tỷ đồng.
* Phân theo lĩnh vực hoạt động chính:
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 30 tỷ đồng;
- Công nghiệp và xây dựng: 07 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 47,5 tỷ đồng;
- Thương mại và dịch vụ: 20 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 58,07 tỷ đồng.
2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới: 21 đơn vị. Trong đó:
- Văn phòng đại diện: 02 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 19 đơn vị.
II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi nội dung giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKHĐ và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 39 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 16 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 12 doanh nghiệp;
- Công ty Cổ phần: 10 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 13 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 04 đơn vị;
- Địa điểm kinh doanh: 09 đơn vị.
III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKDN, cấp lại GCN ĐKDN: 04 doanh nghiệp. Trong đó:
- Công ty TNHH MTV: 03 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 01 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKHĐ: 00 đơn vị.
IV. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh: 13 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 09 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 01 doanh nghiệp;
- Công ty cổ phần: 02 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động (số nộp hồ sơ): 02 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 02 đơn vị.
V. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn: 01 doanh nghiệp. Trong đó:
- Công ty cổ phần: 01 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn (Số nộp hồ sơ): 00 đơn vị.
VI.Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể: 12 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 06 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 04 doanh nghiệp;
- Công ty cổ phần: 01 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký chấm dứt hoạt động: 01 đơn vị. Trong đó:
- Địa điểm kinh doanh: 01 đơn vị.
Tải danh sách doanh nghiệp tháng 6/2021 tại đây
 Nguồn: Phòng ĐKKD-Sở kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
» Dự kiến lịch tiếp công dân hàng tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên
» Mời tham gia tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
» Thông báo mời quan tâm gói thầu số 03TV: Lập Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
» Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
» Văn bản số 1239/UBND-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch COVID-19
» Quyết định Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng Cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An
» Công văn số 49/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của BCĐ PCD COVID-19 UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai PCD COVID-19 theo CV số 931/VPCP-KGVX
» Văn bản số 476/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
» Văn bản số 412/UBND -KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 40
accessibility Hôm qua: 241
account_circle Trong tháng: 30.710
account_box Trong năm: 69.409
supervisor_account Tổng truy cập: 529.822