Tình hình cấp Giấy chứng nhận ĐKDN trong tháng 07/2021

Cập nhật lúc:   10:27:11 - 09/08/2021 Số lượt xem:   2313 Người đăng:   Phòng đăng ký kinh doanh
I. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới:
1. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 08 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 77,7 tỷ đồng. Trong đó:
- Công ty TNHH MTV: 03 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 55,5 tỷ đồng;
- Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 03 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 2,2 tỷ đồng.
- Công ty cổ phần: 02 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 20 tỷ đồng.
* Phân theo lĩnh vực hoạt động chính:
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 01 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 50 tỷ đồng;
- Công nghiệp và xây dựng: 04 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 21,2 tỷ đồng;
- Thương mại và dịch vụ: 03 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 6,5 tỷ đồng.
2. Số Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh đăng ký thành lập mới: 01 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 01 đơn vị.
II. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi nội dung giấy CN ĐKDN, Giấy CN ĐKHĐ và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKDN: 24 doanh nghiệp. Trong đó:
- Công ty TNHH MTV: 05 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 13 doanh nghiệp;
- Công ty Cổ phần: 06 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi và thông báo thay đổi nội dung ĐKHĐ: 08 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 07 đơn vị;
- Văn phòng đại diện: 01 đơn vị.
III. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKDN, cấp lại GCN ĐKDN: 02 doanh nghiệp. Trong đó:
- Công ty TNHH MTV: 02 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký cập nhật, bổ sung và hiệu đính nội dung ĐKHĐ: 00 đơn vị.
IV. Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh:
1. Tổng số doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh: 09 doanh nghiệp. Trong đó:
- Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH MTV: 05 doanh nghiệp;
- Công ty TNHH HTV trở lên: 03 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động (số nộp hồ sơ): 02 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 02 đơn vị.
V.Tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể, chấm dứt hoạt động:
1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giải thể: 01 doanh nghiệp. Trong đó:
- Công ty cổ phần: 01 doanh nghiệp.
2. Tổng số đơn vị trực thuộc đăng ký chấm dứt hoạt động: 02 đơn vị. Trong đó:
- Chi nhánh: 02 đơn vị.
Tải danh sách doanh nghiệp tháng 7/2021 tại đây
 Nguồn: Phòng ĐKKD
Thông tin doanh nghiệp
Số Lượt Truy Cập
perm_identity Trong ngày: 337
accessibility Hôm qua: 342
account_circle Trong tháng: 66.374
account_box Trong năm: 131.794
supervisor_account Tổng truy cập: 431.373